Vår personal

Läs mer om våra noga rekryterade medarbetare och deras respektive specialistområden

Söker du jobb och har du ett relevant specialistområde? Skicka då in ditt CV.

Specialistläkare

Dr Lars-Göran Kjellin

Företagshälsovård & allmänmedicin

Företagshälsovård & allmänmedicin. Specialiserad på arbetsrelaterad sjukvård, psykosomatik, stress- och livsstilsfrågor.

Grundare till och medicinskt ansvarig för Quality Care.

Docent Eva Björnberg

Internmedicin, endokrinologi, andrologi och diabetologi

Associerad professor Lars Norlén

Specialist Dermatologi

Bedömning och operation av hudförändringar/hudtumörer och övriga hudsjukdomar, liksom hår- och nagelsjukdomar.

Dr Anna Ekvall

Legitimerad läkare, specialist i internmedicin och kardiologi

På Quality Care kan du med hjärt- och kärlsjukdomar boka tid hos Dr Anna Ekvall, specialistläkare inom kardiologi och internmedicin med mer än 20 års erfarenhet

Utredning av hjärt- kärlsjukdomar som

  • Hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, kärlkramp
  • Uppföljning efter hjärtinfarkt/hjärtoperationer
  • Utredning och behandling av högt blodtryck,
  • Kardiella blåsljud
  • Sekundär prevention och livsstilsförändring
  • Speciellt utvecklad hjärt- och kärlutredning som led i hälsoundersökning

Dr Helena Edwall

Neurolog

Utreder och behandlar migrän och annan huvudvärk, epilepsi, Parkinson, polyneuropatier, stroke och övriga neurologiska sjukdomar

Dr Emilia Esterblom

Företagshälsovård

Daniel Hansson

Leg. Kiropraktor

Behandling och diagnostik av smärta i muskler och leder.
Specialiserad på hälsoundersökningar med fokus på livsstilsförändring.
Utför individuella funktionsbedömningar.
Föreläser om hälsosamt åldrande och ergonomi.

Sköterskor

Kim Tallbacka

Leg sjuksköterska

Karl Magnusson

Leg sjuksköterska

Charlotta Ehrenström Held

Leg sjuksköterska

Ledning

Lars-Göran Kjellin

Grundare och medicinskt ansvarig

Ulrika Engel

Verksamhetschef

Administration

Jessica Ekebrink Åkerblom

Medicinsk sekreterare

Arbetsmiljöspecialister

Rolf Hagström

Arbetsmiljöingenjör

Har övergripande kunskap om arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete och håller föreläsningar, kurser och utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Lottie Lundin

Leg. sjukgymnast, ergonom och rehab koordinator

Ansvarar för utbildningar, föreläsningar, riskbedömningar inom områdena arbetsmiljö och ergonomi.

Staffan Waltersson

Psykolog