Fokus på kompetensområde

Vår personal

Läs mer om våra noga rekryterade medarbetare och deras respektive specialistområden

Jobb

Söker du jobb och har du ett relevant specialistområde? Skicka då in ditt CV.

Specialistläkare

Dr Lars-Göran Kjellin

Dr Lars-Göran Kjellin

Företagshälsovård & allmänmedicin

Dr Lars-Göran Kjellin är specialist i allmänmedicin och företagshälsovård samt grundare till och medicinskt ansvarig för Quality Care.

Han arbetar utifrån ett helhetstänkande där kropp och själ hänger ihop och påverkar varandra. Är intresserad av arbetsrelaterad sjukvård, psykosomatik, stress- och livsstilsfrågor samt arbetar gärna i nätverk med specialistkollegor och med andra professioner för att tillsammans kunna sätta patienten i centrum och förkorta utrednings- och behandlingstider.

DR Eva Björnberg

DR Eva Björnberg

intermedicin, endokrinologi andrologi & diabetologi

Eva möter sina patienter på ett engagerat och professionellt sätt och skapar stort förtroende och tillit. Hon är av den anledningen samt för sin breda kompetens, en mycket uppskattad läkare.

Dr Mats Flygare

Dr Mats Flygare

Företagshälsovård & allmänmedicin

Lång erfarenhet som allmänläkare med arbete i glesbygdslän. Efter detta arbetat som företagsläkare under tio års tid med fokusering på utmattningsreaktion samt resemedicin . Efter 1/2 års arbete i Afghanistan som läkare 2008 arbetat på privatmottagning med ren sjukvård kombinerat med hälsoundersökningar och företagshälsa.

DR Bodil Sjöberg

DR Bodil Sjöberg

Internmedicin & njurmedicin

Bodil har mångårig erfarenhet av patienter med hypertoni, med eller utan njurpåverkan, alla typer av njursjukdomar, utredning av proteinuri och kreatininstegring, kronisk njursvikt, ärftliga njursjukdomar samt njurtransplanterade patienter. Bodil möter sina patienter på ett engagerat och professionellt sätt och skapar stort förtroende och tillit. Hon har bred kompetens med över 20 års erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset och 5 års erfarenhet från allmänmedicinsk mottagning och är av den anledningen en mycket uppskattad läkare.

Sköterskor

Monica Öberg

Monica Öberg

Leg sjuksköterska och Företagssköterska
Kristin Mäkinen

Kristin Mäkinen

Leg sjuksköterska och Företagssköterska

Leg. Sjuksköterska sedan 2008 och arbetat som Företagssköterska sedan 2016. Medicine Magisterexamen i arbetsliv och hälsa 2017/2018. Tidigare bred erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvård bl.a. företagshälsovård, försäkringsmottagning, vårdcentral, närakut och akutvårdsavdelning.

Cecilia Källén

Cecilia Källén

Leg sjuksköterska

Hälsa

Alexandra Petersson

Alexandra Petersson

Nutritionist

Psykolog

Staffan Walterson

Staffan Walterson

Psykolog

Leg. Psykolog sedan 1987

Arbetsmiljöspecialister

Lottie Lundin

Lottie Lundin

Leg. sjukgymnast, ergonom och rehab koordinator

Utöver ergonomikompetensen har Lottie mångårig erfarenhet och övergripande kunskap om arbetsmiljö-, rehab- och hälsoarbete inom Företagshälsovård. Utöver rena konsultinsatser ansvarar Lottie även för utbildningar, föreläsningar, riskbedömningar inom områdena arbetsmiljö och ergonomi.

En specialinriktning är kompetens inom Rehabilitering av medarbetare enligt Försäkringskassans metod ”Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd”. Detta affärsområde är Lottie ansvarig för inom Quality Care.

Rolf Hagström

Rolf Hagström

Arbetsmiljöingenjör

Rolf har över 30 års tjänstgöring som arbetsmiljöingenjör. Har tidigare verkat inom Ericssons inbyggda företagshälsovård, peronalägda Östermalmshälsan och Feelgood.

Han har dessutom övergripande kunskap om arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete och håller föreläsningar, kurser och utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Jan-Erik Ståhl

Jan-Erik Ståhl

Fysioterapeut, ergonom

Administration

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg

Verksamhetschef

Åsa Zetterberg är legitimerad sjuksköterska sedan 1978. Åsa har tidigare arbetat som verksamhetschef och ansvarig för sjukvården på Curera. Verksamhetschef på Qulaity Care sedan 2008.

Maria Lilja

Maria Lilja

Undersköterka och administrationsansvarig

Jobbat som undersköterska och koordinator på infektions/intensivvårdsavdelningen i Malmö i 14 år. Bred kompetens inom akutsjukvård samt administration. På fritiden frilansar hon som sångerska och spelar i olika band.

Thomas Björnberg

Thomas Björnberg

Teknisk chef

Entreprenör inom teknik och IT. Tidigare IT-chef för bl.a. Delicard AB, Rikskuponger samt teknisk chef och vd för flera bolag inom teknik och IT. Dessutom HLR-instruktör.

SAMARBETSPARTNERS