Fokus på kompetensområde

Vår personal

Läs mer om våra noga rekryterade medarbetare och deras respektive specialistområden

Jobb

Söker du jobb och har du ett relevant specialistområde? Skicka då in ditt CV.

Specialistläkare

Dr Lars-Göran Kjellin

Dr Lars-Göran Kjellin

Företagshälsovård & allmänmedicin

Dr Lars-Göran Kjellin är specialist i allmänmedicin och företagshälsovård samt grundare till och medicinskt ansvarig för Quality Care.

Han arbetar utifrån ett helhetstänkande där kropp och själ hänger ihop och påverkar varandra. Är intresserad av arbetsrelaterad sjukvård, psykosomatik, stress- och livsstilsfrågor samt arbetar gärna i nätverk med specialistkollegor och med andra professioner för att tillsammans kunna sätta patienten i centrum och förkorta utrednings- och behandlingstider.

Docent Eva Björnberg

Docent Eva Björnberg

intermedicin, endokrinologi, andrologi och diabetologi

Eva är Legitimerad Läkare, Doktor och Docent i Endokrinologi.
Eva började sin bana med läkarstudier på Karolinska Universitets Sjukhuset, där studierna varvades med klinisk arbete och forskning inom Diabetologi.
Som färdig läkare inledde hon sin karriär som läkare och varvade dessa med forskning.
Eva jobbade 8 år på Visby Lasarett där hon byggde upp en helt ny avdelning inom endokrinologi.
bland de utmärkelser som finns kan nämnas att hon fick titeln ´Mäster´vilket innebär en stor roll för den pedagogiska inriktningen inom uppbyggnad av den nya avdelning.

Eva möter sina patienter på ett engagerat och professionellt sätt och skapar stort förtroende och tillit. Hon är av den anledningen samt för sin breda kompetens, en mycket populär och uppskattad läkare.

Dr Mats Flygare

Dr Mats Flygare

Företagshälsovård & allmänmedicin

Lång erfarenhet som allmänläkare med arbete i glesbygdslän. Efter detta arbetat som företagsläkare under tio års tid med fokusering på utmattningsreaktion samt resemedicin . Efter 1/2 års arbete i Afghanistan som läkare 2008 arbetat på privatmottagning med ren sjukvård kombinerat med hälsoundersökningar och företagshälsa.

Dr Bodil Sjöberg

Dr Bodil Sjöberg

Internmedicin & njurmedicin

Bodil har mångårig erfarenhet av patienter med hypertoni, med eller utan njurpåverkan, alla typer av njursjukdomar, utredning av proteinuri och kreatininstegring, kronisk njursvikt, ärftliga njursjukdomar samt njurtransplanterade patienter. Bodil möter sina patienter på ett engagerat och professionellt sätt och skapar stort förtroende och tillit. Hon har bred kompetens med över 20 års erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset och 5 års erfarenhet från allmänmedicinsk mottagning och är av den anledningen en mycket uppskattad läkare.

Dr Erik Carsjö

Dr Erik Carsjö

Ortoped

Dr Erik Carsjö
Utbildade sig till läkare vid Karolinska Institutet och är specialist i ortopedi och i allmänkirurgi. Han har också arbetat som idrottsläkare med bland annat ishockey och friidrott, och har varit Friskis&Svettis-ledare i drygt 30 år i Stockholmssektionen. Erik har lång och grundlig erfarenhet från det mesta inom ortopedi

Dr Karin Ekdahl

Dr Karin Ekdahl

Psykiatri

Dr Karin Ekdahl har gedigen erfarenhet av patienter med stress, nedstämdhet, oro, utmattning, hyperaktivitet & sömnsvårigheter samt mindfulness. Det goda bemötandet är mycket viktigt.

Dr Isis Amer Wåhlin

Dr Isis Amer Wåhlin

Gynekologi
Dr Lars Wåhlin

Dr Lars Wåhlin

Allmänmedicin
Cilla Wernekinck Salamon

Cilla Wernekinck Salamon

Gynekologi

Sköterskor

Maria Lilja

Maria Lilja

Undersköterska, Administrations ansvarig

Jobbat som undersköterska och koordinator på infektions/intensivvårdsavdelningen i Malmö i 14 år. Bred kompetens inom akutsjukvård samt administration. På fritiden frilansar hon som sångerska och spelar i olika band.

Kristin Mäkinen

Kristin Mäkinen

Leg sjuksköterska och Företagssköterska

Leg. Sjuksköterska sedan 2008 och arbetat som Företagssköterska sedan 2016. Medicine Magisterexamen i arbetsliv och hälsa 2017/2018. Tidigare bred erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvård bl.a. företagshälsovård, försäkringsmottagning, vårdcentral, närakut och akutvårdsavdelning.

Susanna Böökari

Susanna Böökari

Undersköterska

Funktionsmedicin

DR CECILIA TIBELL

DR CECILIA TIBELL

Endokrinolog
HAYDEH  BOLOURI

HAYDEH BOLOURI

Funkt. neurobiologi
CIA  LAURÉN

CIA LAURÉN

Näringsterapeut
MALIN SÖDERBERG

MALIN SÖDERBERG

Barnmorska
CLAES-OTTO HAMMARLUND

CLAES-OTTO HAMMARLUND

Psykoterapeut

Hälsa

Alexandra Petersson

Alexandra Petersson

Nutritionist

Arbetsmiljöspecialister

Rolf Hagström

Rolf Hagström

Arbetsmiljöingenjör

Rolf har över 30 års tjänstgöring som arbetsmiljöingenjör. Har tidigare verkat inom Ericssons inbyggda företagshälsovård, peronalägda Östermalmshälsan och Feelgood.

Han har dessutom övergripande kunskap om arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete och håller föreläsningar, kurser och utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Lottie Lundin

Lottie Lundin

Leg. sjukgymnast, ergonom och rehab koordinator

Utöver ergonomikompetensen har Lottie mångårig erfarenhet och övergripande kunskap om arbetsmiljö-, rehab- och hälsoarbete inom Företagshälsovård. Utöver rena konsultinsatser ansvarar Lottie även för utbildningar, föreläsningar, riskbedömningar inom områdena arbetsmiljö och ergonomi.

En specialinriktning är kompetens inom Rehabilitering av medarbetare enligt Försäkringskassans metod ”Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd”. Detta affärsområde är Lottie ansvarig för inom Quality Care.

Jan-Erik Ståhl

Jan-Erik Ståhl

Leg. sjukgymnast, ergonom

Arbetsplatsanalyser inom dator och kontor
Belastningsergonomi, hälsa och ergonomi inom Transportbranschen och hälsa och ergonomi inom Bevakningsbranschen
Datorergonomi

Staffan Waltersson

Staffan Waltersson

Psykolog

Administration

Ewa Berg

Ewa Berg

Verksamhetschef

Ewa Berg är legitimerad sjuksköterska sedan 1983 och specialistutbildad Företagssköterska. Har mångårig erfarenhet som chef inom olika verksamheter inom sjukvården och kommer nu från Kungliga Dramatiska Teatern där hon varit ansvarig för företagshälsovården.

Thomas Björnberg

Thomas Björnberg

Teknisk chef

Entreprenör inom teknik och IT. Tidigare IT-chef för bl.a. Delicard AB, Rikskuponger samt teknisk chef och vd för flera bolag inom teknik och IT. Dessutom HLR-instruktör.

SAMARBETSPARTNERS