• PRESENTKORT HÄLSOTJÄNSTER/HÄLSOGRAM

  Hälsoundersökningar och hälsoabonnemang till Dig eller till någon av dina nära.

  LÄS MER OCH KÖP
 • PRESENTKORT HÄLSOTJÄNSTER/HÄLSOGRAM

  Hälsoundersökningar och hälsoabonnemang till Dig eller till någon av dina nära.

  LÄS MER OCH KÖP

Högsta tillgänglighet

Du får alltid träffa ”din” läkare och sjuksköterska när det passar dig fortast möjligt.

Personligt hänsynstagande

Vi är diskret belägna och använder en arbetsmetodik som även passar offentliga personer.

Vad betyder hälsa för oss

Våra filosofier om hälsa omfattar det fysiska, det mentala och det känslomässiga.

Välkommen till Quality Care

Quality Care grundades för mer än 15 år sedan, som en motreaktion på den brist på tid och brist på kontinuitet som vården då uppvisade. Sedan dess har det blivit värre – man får sällan träffa samma läkare, och tidspressen är ännu tydligare. Det finns få alternativ, och vi är sedan starten ledande inom högkvalitativ vård där patienten – på riktigt – är i centrum. Det är säkert ett av skälen till dom kunder som var med oss för 15 år sedan fortfarande är kvar hos oss.

Vi finns diskret belägna i sekelskiftesmiljö bakom Dramaten i Stockholm. Atmosfären andas varmt välkomnande hemkänsla. Vi är en samarbetspart gällande hälsa – vi guidar, rekommenderar och driver åt dig – vi är din part.

KOMPLETT HÄLSOPARTNER – FÖR DIG OCH DITT FÖRETAG

Vi erbjuder ett komplett koncept för hälsa och friskvård genom vår två affärsområden, Quality Care & Quality Life. Som kund kan du nyttja kompletta tjänster likväl som utvalda delar för att öka, underhålla och förbättra individuell likväl som företagshälsa. Här finns en rad tjänster som vi tillhandahåller till såväl företag som till privatpersoner. Vi erbjuder även olika typer av avtal gällande hälsa, detta för att kunna anpassa tjänster och kostnader efter varje företags behov och budget.

Vi har specialiserat oss på att snabbt och effektivt diagnostisera samt behandla både akuta och ihållande besvär. Dessa problem tillhör inte bara individen utan blir även företagens problem i form av nedsatt effektivitet, negativitet, frånvaro, långtidssjukskrivningar. Vi ligger i framkant när det gäller att tillämpa den senaste forskningen inom friskvård/hälsa, vilket låter oss erbjuda individuellt anpassade behandlingsformer i ett unikt samspel mellan en rad specialistkompetenser.

Hälsa och Livskvalitet under ett tak – En leverantör, total trygghet

Om ohälsa uppstår finns, via Quality Cares försäkring och abonnemang, ett medicinskt skyddsnät i syfte att sätta in medicinska insatser på rätt vårdnivå så snabbt som möjligt för att förebygga ohälsa samt förkorta sjukdomstid.

Vi riktar oss med ett heltäckande hälsokoncept till företagsledning och företag men även till den enskilde individen och dess familj. Nedan finner du abonnemangets 3 Moduler som uppgör detta skyddsnät. För ytterligare information, läs gärna mer under Våra tjänster.

Högsta tillgänglighet

Du får alltid träffa ”din” läkare och sjuksköterska när det passar dig fortast möjligt.

Personligt hänsynstagande

Vi är diskret belägna och använder en arbetsmetodik som även passar offentliga personer.

Vad betyder hälsa för oss

Våra filosofier om hälsa omfattar det fysiska, det mentala och det känslomässiga.

Välkommen till Quality Care

Quality Care grundades för mer än 15 år sedan, som en motreaktion på den brist på tid och brist på kontinuitet som vården då uppvisade. Sedan dess har det blivit värre – man får sällan träffa samma läkare, och tidspressen är ännu tydligare. Det finns få alternativ, och vi är sedan starten ledande inom högkvalitativ vård där patienten – på riktigt – är i centrum. Det är säkert ett av skälen till dom kunder som var med oss för 15 år sedan fortfarande är kvar hos oss.

Vi finns diskret belägna i sekelskiftesmiljö bakom Dramaten i Stockholm. Atmosfären andas varmt välkomnande hemkänsla. Vi är en samarbetspart gällande hälsa – vi guidar, rekommenderar och driver åt dig – vi är din part.

KOMPLETT HÄLSOPARTNER – FÖR DIG OCH DITT FÖRETAG

Vi erbjuder ett komplett koncept för hälsa och friskvård genom vår två affärsområden, Quality Care & Quality Life. Som kund kan du nyttja kompletta tjänster likväl som utvalda delar för att öka, underhålla och förbättra individuell likväl som företagshälsa. Här finns en rad tjänster som vi tillhandahåller till såväl företag som till privatpersoner. Vi erbjuder även olika typer av avtal gällande hälsa, detta för att kunna anpassa tjänster och kostnader efter varje företags behov och budget.

Vi har specialiserat oss på att snabbt och effektivt diagnostisera samt behandla både akuta och ihållande besvär. Dessa problem tillhör inte bara individen utan blir även företagens problem i form av nedsatt effektivitet, negativitet, frånvaro, långtidssjukskrivningar. Vi ligger i framkant när det gäller att tillämpa den senaste forskningen inom friskvård/hälsa, vilket låter oss erbjuda individuellt anpassade behandlingsformer i ett unikt samspel mellan en rad specialistkompetenser.

Hälsa och Livskvalitet under ett tak – En leverantör, total trygghet

Om ohälsa uppstår finns, via Quality Cares försäkring och abonnemang, ett medicinskt skyddsnät i syfte att sätta in medicinska insatser på rätt vårdnivå så snabbt som möjligt för att förebygga ohälsa samt förkorta sjukdomstid.

Vi riktar oss med ett heltäckande hälsokoncept till företagsledning och företag men även till den enskilde individen och dess familj. Nedan finner du abonnemangets 3 Moduler som uppgör detta skyddsnät. För ytterligare information, läs gärna mer under Vad vi erbjuder.

Högsta tillgänglighet

Vi garanterar att Du får träffa just ”din” läkare och ”din” sjuksköterska, som kan dig och Din hälsa. Och vi garanterar att Du får träffa oss snabbt. Är Du premiumkund är löftet att möta en läkare inom 4 timmar!

I dagens arbetssituation så lönar det sig många gånger att vi kommer till dig och er och utför våra tjänster. Framför allt när det är nyckelpersoner som ej så lätt kan vara fysiskt från arbetsplatsen längre stunder eller när det handlar om tjänster för många medarbetare i ett företag.

Vi använder oss av digital teknik och egen digital plattform för att ha en hög tillgänglighet. Du kan boka dina tider via vår hemsida, du kan boka digitala hälsoundersökningar och videomöten till läkare, sköterska som alternativ till att komma på fysiska besök. Våra medarbetare kan komma till dig och till din arbetsplats för t.ex. provtagningar och vaccinationer. Du kan ta med dig ”din” läkare när du reser utomlands.

Integritet och personligt hänsynstagande

Vi har många års erfarenheter att hjälpa officiella personer såväl inom politiken, näringsliv och kultur/media. Våra lokaler, vårt bemötande och arbetssätt bygger på personlighet, integritet och professionalism.

Vad betyder hälsa för oss?

Hälsa betyder välmående och balans. Mår du bra och är trygg med vad du kan göra för att må bra över tid – då fungerar du bättre, producerar bättre och sprider en positiv energi. – Samma sak för ditt företag.

Vi vill vara din personliga hälsopartner och hälsocoach, så att du skall känna dig trygg i nuet och i framtiden och med kraft kunna fokusera på dina övriga utmaningar och vardag.

Detsamma gäller för ditt företag. Med strategiskt hälsoarbete anpassat för just ditt företag frigör du energi, lojalitet, arbetsglädje, motivation och mycket mer som blir kanske den viktigaste drivkraften

Våra samarbetspartners

Villkor för presentkort

För den som köper ett presentkort

1. Allmänt
Dessa regler och villkor gäller alla presentkort köpta hos oss på Quality Care eller quality-care.se. Genom att köpa våra presentkort godkänner du dessa regler och villkor (”Regler och villkor”). Quality Care förbehåller sig rätten att tolka, ändra eller häva Reglerna och villkoren utan föregående meddelande. De senaste Reglerna och villkoren finns alltid publicerade på quality-care.se. Presentkortet kan endast användas som betalningssätt på Quality Care på Riddargatan 16, Stockholm för hela eller delar av beloppet. Kontakta info@quality-care eller ring 08-428 426 00 för aktuellt saldo.


2. Betalning
Quality Care accepterar enbart konto-/kreditkort som betalningssätt vid köp av Quality Cares presentkort.


3. Leverans
Presentkortet skickas med post till angiven mottagaradress inom 2–3 arbetsdagar. Sturebadet kan inte hållas ansvarig för eventuella misslyckade eller försenade leveranser. Du måste ange en korrekt adress för leveransen av presentkortet. Om den adress du har angivit inte kan bekräftas, förbehåller sig Quality Care rätten att avvakta med leveransen av presentkortet. Om presentkortet inte kommer fram med posten kontaktar du oss på info@quality-care eller ring 08-428 426 00


4. Giltighet
Varje enskilt köp av Quality Cares presentkort är begränsat till ett maxvärde om 50.000 kr. Minimivärdet är 500 kr. Presentkorten är giltiga i 24 månader från datumet då det laddades. När giltighetsperioden har gått ut kan presentkortet inte användas till betalning vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande, ej nyttjade värde, kan inte heller återbetalas. Presentkortet kan inte bytas mot kontanter.


5. Begränsat ansvar
Qualty Care kan inte hållas ansvarig för presentkort som efter aktivering tappas bort, blir stulna eller avaktiverade. Presentkort skall hanteras som kontanter.


6. Kontaktuppgifter
Mail info@quality-care
Telefon 08-428 426 00

 

För den som har fått ett presentkort

 • Boka ditt besök här på hemsidan eller ring oss på 08-428 426 00.
 • Glöm inte att ta med presentkortet vid ditt besök.
 • Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter och är giltigt i 24 månader från och med inköpsdagen.
 • Presentkortet kan endas användas som betalningsmedel för behandlingar och tjänster på Quality Care, Riddargatan 16, Stockholm.
 • Quality Care erbjuder ej möjlighet till återbetalning av presentkortet.
 • Presentkortet är en värdehandling och gäller som betalmedel.
 • Borttappat presentkort ersätts ej. Presentkorten är opersonliga.
 • Är du osäker på presentkortets värde, kontakta oss på 08-428 426 00