Jobba med oss

Här listar vi våra aktuella jobberbjudanden.

Vi på Quality Care är måna om både personal och kunder och vill därför kunna erbjuda en rad specialistområden med en bred kompetenskrets.

2021-12-08

NU REKRYTERAR VI LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR

Till vår företagshälsa och specialistläkarmottagning söker vi läkarkollegor som vill vara med i ett entreprenörsföretag. Just nu förbereder vi för att ta ny fart och expansion. Vi söker därför nya medarbetare till våra verksamheter.

Vi söker:

• Specialistläkare

Vi är nu redo att komplettera vår specialistläkarmottagning och söker dig som är specialistläkare inom ortopedi och gynekologi för tjänstgöring enstaka dagar eller på hel/deltid. Du kan arbeta som anställd eller via eget företag. Du blir en i vårt fantastiska team av specialister inom en rad områden.

• Specialistläkare till vår Premium-mottagning

Vi söker dig som är erfaren specialistläkare inom allmän och/eller internmedicinsk specialitet med erfarenhet och intresse av proaktiv hälsa. Vi arbetar med avancerade hälsoundersökningar samt erbjuder ett abonnemang gällande tillgång till läkare hos oss.

• Företagssköterska

Vi söker dig som är företagssköterska med intresse av provaktiv hälsa. Vår målgrupp är mindre företag, kontorsföretag, entreprenörsföretag. Vi är en liten företagshälsa som nu skall expandera. Intresset för våra tjänster är stort och du får en aktiv roll även i marknadsföringsarbetet. Fördel om du har utbildningar inom Hälsoprofil, ABC/HLR.

Välkommen med din ansökan

Vill du vara med och utveckla ett spännande vårdkoncept där vi dessutom arbetar mycket proaktivt? Här finns många utmaningar och en spännande framtid.

Mejla din ansökan till Monica.hedberg@quality-care.se eller till lg.kjellin@quality-care.se

Vår verksamhet

Företagshälsan

Vår företagshälsa riktar sig framför allt till mindre och medelstora tjänsteföretag och entreprenörsföretag. Vi har även en specialinriktning gentemot företag inom kultur, teater, filmproduktion där vi byggt upp specialkompetenser kopplat till annorlunda och föränderlig arbetsmiljö.

Specialistläkarmottagningen

Vår specialistläkarmottagning är en viktig resurs gentemot våra företag och deras anställda. Vi är även leverantörer av specialistsjukvård till flertalet försäkringsbolag såväl svenska som internationella. Vår kundgrupp blir dessutom alltmer internationell.

Det finns många utmaningar och en spännande framtid för dig som läkare som vill vara med att utveckla ett spännande vårdkoncept där vi dessutom arbetar mycket proaktivt.

Premium

Vi riktar oss dels till företagsledare, ledningsgrupper, chefer och vd med ett specifikt hälsokoncept anpassat för dem. Det är ett abonnemang som består av en årlig omfattande och bred hälsoundersökning som tar upp hälsans olika aspekter samt tillgång till hälsoexpertis och läkare inom Quality Care.

Avancerade hälsoundersökningar med speciell inriktning på att förebygga och hitta tidiga signaler på hjärt- och kärslsjukdom och cancer. Hälsoundersökningarna är av olika typer och storlek, där hjärt- och kärlundersökningar samt magnetkamera screening ingår.

Övrigt

Vi planerar att utöka vår mottagningsverksamhet till kvällar och lördagar, varför vi även söker sköterska som vill tjänstgöra dessa tider. Utöver specialistläkare så kommer det även att erbjudas vaccinationer och friskintyg m.m. dessa tider

Skulle du vilja arbeta hos oss, eller ha ett samarbete med oss? Skicka gärna in en

Spontanansökan

Känner du att du skulle vara en stor tillgång till vår verksamhet? Du kanske driver annan verksamhet och ser möjliga synergier med oss. Skicka då in en intresseanmälan till oss. Vi sparar då din anmälan och hör av oss till dig.

När en tjänst blir ledig, ber vi dig skicka in ditt fullständiga CV och komma förbi på ett personligt möte

Villkor för presentkort

För den som köper ett presentkort

1. Allmänt
Dessa regler och villkor gäller alla presentkort köpta hos oss på Quality Care eller quality-care.se. Genom att köpa våra presentkort godkänner du dessa regler och villkor (”Regler och villkor”). Quality Care förbehåller sig rätten att tolka, ändra eller häva Reglerna och villkoren utan föregående meddelande. De senaste Reglerna och villkoren finns alltid publicerade på quality-care.se. Presentkortet kan endast användas som betalningssätt på Quality Care på Riddargatan 16, Stockholm för hela eller delar av beloppet. Kontakta info@quality-care eller ring 08-428 426 00 för aktuellt saldo.


2. Betalning
Quality Care accepterar enbart konto-/kreditkort som betalningssätt vid köp av Quality Cares presentkort.


3. Leverans
Presentkortet skickas med post till angiven mottagaradress inom 2–3 arbetsdagar. Sturebadet kan inte hållas ansvarig för eventuella misslyckade eller försenade leveranser. Du måste ange en korrekt adress för leveransen av presentkortet. Om den adress du har angivit inte kan bekräftas, förbehåller sig Quality Care rätten att avvakta med leveransen av presentkortet. Om presentkortet inte kommer fram med posten kontaktar du oss på info@quality-care eller ring 08-428 426 00


4. Giltighet
Varje enskilt köp av Quality Cares presentkort är begränsat till ett maxvärde om 50.000 kr. Minimivärdet är 500 kr. Presentkorten är giltiga i 24 månader från datumet då det laddades. När giltighetsperioden har gått ut kan presentkortet inte användas till betalning vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande, ej nyttjade värde, kan inte heller återbetalas. Presentkortet kan inte bytas mot kontanter.


5. Begränsat ansvar
Qualty Care kan inte hållas ansvarig för presentkort som efter aktivering tappas bort, blir stulna eller avaktiverade. Presentkort skall hanteras som kontanter.


6. Kontaktuppgifter
Mail info@quality-care
Telefon 08-428 426 00

 

För den som har fått ett presentkort

  • Boka ditt besök här på hemsidan eller ring oss på 08-428 426 00.
  • Glöm inte att ta med presentkortet vid ditt besök.
  • Presentkortet kan inte lösas in mot kontanter och är giltigt i 24 månader från och med inköpsdagen.
  • Presentkortet kan endas användas som betalningsmedel för behandlingar och tjänster på Quality Care, Riddargatan 16, Stockholm.
  • Quality Care erbjuder ej möjlighet till återbetalning av presentkortet.
  • Presentkortet är en värdehandling och gäller som betalmedel.
  • Borttappat presentkort ersätts ej. Presentkorten är opersonliga.
  • Är du osäker på presentkortets värde, kontakta oss på 08-428 426 00