Våra tjänster

Hälsa från A till Ö

Våra tjänster består av sjukvård samt förebyggande hälsovård. Våra läkare och sköterskor arbetar inte enbart med att hjälpa till vid sjukdom, en viktig del i arbetet är att lägga upp planer och strategier för att befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Alla tjänster utförs i nära och kontinuerligt samarbete med den enskilde kunden.

Quality Care

Vår målsättning

Vår målsättning är att hjälpa företaget och företagsledningen att tillhandahålla verktyg och åtgärdsplaner för att förebygga ohälsa och höja de positiva hälso- och välmåendefaktorerna i företaget.

Samtidigt som vi vill medverka till att höja motivationen och förståelsen för den enskilde medarbetaren att ta större ansvar för sin egen hälsa och livsstil så att dessa mål kan uppnås.

Företagshälsovård

Ett komplett hälsokoncept för ditt företag

Ohälsa kostar alltid, men för det lilla företaget kan ohälsan få stora effekter. Naturligtvis är kostnaden för ohälsa direkt ekonomisk, tex genom intäktsbortfall vid sjukskrivning. Men de indirekta effekterna är ofta allvarligare och större.

Sänkt motivation, minskad lojalitet, ineffektivitet osv kan vara helt avgörande för ett mindre företag.

Du själv som företagare och/eller i företagsledande ställning behöver dessutom må bra och ta ansvar för din hälsa samtidigt som du förmedlar viktiga budskap ut i din organisation.

Företagshälsovård vid Quality Care är ackrediterad av försäkringskassan, vilket innebär att flertalet av tjänsterna är avdragsgilla och ej förmånsbeskattade för den enskilde. Flera av tjänsterna ger möjlighet till statliga bidrag till företaget.

Quality Care är entreprenörens och det lilla företagets hälsopartner

Hos Quality Care blir varje kund känd och bekräftad. Varje kund är en VIP-kund! Vi sammanflätar hälsa med effektivitet och lönsamhet. Våra tjänster skall innebära förutsättningar och möjligheter att bidra till företagets lönsamhet.

Vi är även med dig som ägare och vill vara din hälsopartner och hjälper dig med företagets hälsostrategi, är behjälplig gällande upphandlingar och val av leverantörer inom hälsoområdet.

Vi säljer inte bara tjänster – Vi hjälper till att uppfylla mål

Det börjar med en nulägesanalys gällande företagets hälsoarbete och plan.

Med den som underlag ger vi dig ett förslag på hälsoplan för företaget och medarbetarna för tre år framåt, utifrån behov, önskemål och budget.

Du, dina medarbetare och ditt företag erbjuds en nulägesanalys/hälsoundersökning. Detta är början på ett heltäckande hälso- och sjukvårdskoncept för ditt företag och för dig, som värdesätter:

 • Tillgänglighet
 • Läkarbesök inom 24 timmar vid akuta besvär
 • Kontinuitet – samma läkare
 • Egen namngiven läkare och sköterska
 • Hälsoplan med uppföljning
 • Kvalitet
 • Hög servicenivå
 • Diskretion
 • Tjänster och service som är anpassade för just dig och det lilla företaget

Quality Care erbjuder en företagshälsas alla resurser med experter inom arbetsmedicin och arbetsmiljö men har dessutom ett specialdesignat hälso- och sjukvårdsprogram, som tar med helheten gällande hälsa även för de anställda. Vi hjälper dig och ditt företag när du akut behöver stöttning och hjälp men även att hjälpa dig med långsiktig plan för ditt och företagets hälsoarbete.

Du betalar endast för den årliga uppföljningen och för de tjänster som företaget nyttjar. Har vi en hälsobudget så finns redan de ekonomiska ramarna uppsatta. Vill Du ha mer information om våra priser, kontakta oss så får Du alla information Du behöver.

Hos oss hittar du

 • Specialister inom arbetsmiljö och arbetsmedicin (företagsläkare, företagssköterska, ergonom, belysningsexpert, experter på fysisk arbetsmiljö, psykologer, beteendevetare, experter för krishantering, beroendeproblematik, organisationskunskap och ledarskap)
 • Specialister inom levnadsvanor/livsstilsfrågor (hälsocoacher t.ex. nutritionist, medicinsk personlig tränare och mycket mer)
 • Tillgång till träningsanläggning för tillfällig coachning eller abonnemang via samarbetsavtal
 • Specialistäkarmottagning med avtal med de flesta försäkringsbolag
 • Vaccinationer, resemedicin
 • Friskintyg
 • Hälsoundersökningar
 • Familjepaket med tillgänglighet för familjen

Premiumtjänster

Ett hälsokoncept anpassat till företagsledare och nyckelpersoner

Direkt anpassad för dig som helt enkelt vill lägga en högre budget i ditt hälsoarbete och värdesätter personligt omhändertagande, kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet. Tjänsten är även anpassad till personer i företagsledande ställning, nyckelpersoner i företag, entreprenörer och entreprenörsföretag

Abonnemang Premium

 • ”Snabbt tillbaka garanti” – om Du skulle bli sjukskriven gör en av våra läkare en individuell plan för Dig, som följs upp och korrigeras till dess Du är tillbaka i tjänst. Vi tar samordningsansvaret mellan olika vårdgivare, och vårt teams alla professioner backar upp Dig.
 • Vi är Din personlige medicinske företrädare när Du vårdas på sjukhus eller behöver guidas i vården.
 • Tillgång till våra jourläkare dygnet runt, året om.
 • Mycket omfattande årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid vår mottagning.
 • Remittering till offentlig sjukvård.
 • Vaccinationsrådgivning

Pris: 12.500kr per år

Abonnemang Premium plus

 • ”Snabbt tillbaka garanti” – om Du skulle bli sjukskriven gör en av våra läkare en individuell plan för Dig, som följs upp och korrigeras till dess Du är tillbaka i tjänst. Vi tar samordningsansvaret mellan olika vårdgivare, och vårt teams alla professioner backar upp Dig.
 • Vi är Din personlige medicinske företrädare när Du vårdas på sjukhus eller behöver guidas i vården.
 • Tillgång till våra jourläkare dygnet runt, året om.
 • Mycket omfattande årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid vår mottagning.
 • Remittering till andra vårdgivare, inom eller utom sjukvårdsförsäkringen nedan.
 • Vaccinationsrådgivning
 • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till specialistläkare och övriga vårdgivare inom hela Sverige.
 • Som komplement, eller alternativ, till sjukvårdsförsäkring, får du tillgång till vårt rikstäckande specialistläkarnätverk av utvalda specialistläkare.

Pris: 21.000kr per år

Möjliga tillval till ovanstående abonnemang

 • Anhörigservice dvs, sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Familjeabonneamng, som inkluderar tillgång till akutsjukvård och specialistsjukvård för barnen

Möjliga tillägg till hälsoundersökningarna

Tillsammans med din läkare utformar du din egen avancerade premiumhälsoundersökning utefter ditt önskemål, behov och budget. Här nedan nämns några möjliga tillval.

 • Realtidsmätning av EKG/hjärtrytm, hemma eller på arbetet
 • Dietistprogram, skräddarsydda kostrådgivningsprogram utifrån hälsoundersökningar mm.
 • MR/helkropp (Magnetkamera screening).
 • Hjärt- och kärlundersökning med arbets-EKG och ultraljudsundersökning av hjärta och kärl
 • Kvinnlig hälsoundersökning inkl. bröstundersökning och mammografi/ultraljud/MR
 • Manlig hälsoundersökning inkl. ultraljud/MR/prostata.

Vill du veta mer om detta?

Försäkringsmottagning och Specialistläkarmottagning

Försäkrings- och Privatsjukvårdsmottagning

Har du en privat sjukvårdsförsäkring eller betalar vårdkostnaden själv eller via ditt företag? Då är du välkommen till oss. Vi har ett flertal specialistläkare inom allmän och internmedicinska områden. Vi arbetar tillsammans i team inom det medicinska området, psykosocial och arbetsrelaterad hälsa. Vår gemensamma kompetensbredd ger snabb och effektiv vård, utredning och behandling till en låg kostnad.

Genom vår digitala kommunikationsplattform tillhandahåller vi, utöver våra egna specialistläkare, även en medicinsk kompetens och möjlighet till videomöten med läkare inom, i stort sett, ALLA medicinska specialiteter.

Försäkringsbolag vi samarbetar med

Hälsoundersökningar och friskintyg

Läkarundersökningar & friskintyg

Utöver våra egna läkare finns ett upparbetat nätverk med en rad specialister såväl lokalt som internationellt. Hos oss kan du även få hjälp med friskintyg, vaccinationer och resemedicin och mycket annat

Utöver snabba tider till våra läkare finns en rad tjänster för dig t.ex.

 • Hos oss kan du få hjälp med i stort sett allt gällande friskintyg. Tex utlandstjänstgöring/studier utomlands, körkort högre behörighet, adoption, försäkringar.
 • Hälsoundersökningar, du har ett utbud av allmänna och speciellt inriktade hälsoundersökningar i olika omfattning och prisklasser. Dessutom erbjuder vi digitala hälsoundersökningar med eller utan uppföljning av läkare via videosamtal

Vaccinationer och Resemedicin

Känn dig trygg. Var du än är.

DROP IN FÖR INFLUENSAVACCIN

På Quality Care kan du enkelt och smidigt vaccinera dig influensan som årligen kommer till Sverige. Vaccinet är som mest verkningsfullt tre veckor efter vaccinationstillfället och tre månader framåt i tiden, så det kan var en bra idé att göra detta innan jul.

Mottagningen är öppen för vaccination måndag – fredag

kl 09.00 – 11.00 samt 13.00-14.00

mellan 6 november 2019 – 28 februari 2020

Välkommen till Riddargatan 16, plan 1

290 kr per person, är du gravid, över 65 år eller är del i en riskgrupp så är vaccinationen gratis.

Influensa vaccination

Se till att du själv och dina medarbetare tar influensa vaccination.

Varför?

 • Billig sjukförsäkring när alla som bäst behövs på arbetet
 • Positiv signal och erbjudande till de anställda
 • Ju fler som vaccineras desto mindre spridning av influensan

Mejla oss så bokar vi tider. Vi kan komma till din arbetsplats.

Trycket brukar bli större under december, varför det är bra att få detta ordnat just nu.

Utöver influensavaccination och TBE (fästingvaccination) får du hjälp av oss inför utlandsresor att se över och hjälpa dig med vaccinationer men även se över ev. reseapotek och hälso- sjukvårdsprodukter som kan vara bra att ha med. Vi kommer gärna till företaget och vaccinerar t.ex. mot influensa och TBE. Det spar tid och pengar!

TBE vaccination

Det går att vaccinera sig mot TBE från det år man fyller ett år, samt om du är gravid och/eller ammar. Alla, speciellt de som bor i eller i närheten av ett riskområde, rekommenderas att vaccinera sig och vaccinet består av fyra doser som delas upp enligt följande:

• Dos ett
• Dos två tas 1–3 månader efter dos ett
• Dos tre tas 5–12 månader efter dos två
• Dos fyra tas 3 år efter dos tre.

Därefter har man ett fullgott skydd mot TBE och för att säkerställa skyddet bör ett påfyllnadsvaccin tas vart femte år. Om du är över 50 eller har ett nedsatt immunförsvar kan intervallerna bli lite tätare mellan vissa av doserna.

Om du missar en dos behöver du som regel inte börja om vaccinationsschemat, utan du bokar en tid för nästkommande dos, för att sedan hålla schemat som planerat.

De biverkningar som kan uppstå efter vaccinationen är lätt svullnad och rodnad där sprutan togs, vissa kan få lätt huvudvärk, illamående eller bli trötta. Små barn kan även få feber. Besvären går vanligtvis över inom några dagar.

Vad är TBE?

Tick Borne Encephalitis, TBE, är en fästingburen hjärninflammation som sprids till människor via fästingar. Detta är en allvarlig sjukdom som i dagsläget inte kan botas och därför är det viktigt att vaccinera sig.

Fästingar finns på många platser i Sverige och vissa områden klassas som högriskområden, Stockholms län är ett av dessa. Fästingar finns i övriga delar av världen och i närheten av Sverige klassas även Åland, stora delar av Centraleuropa och baltländerna som högriskområden. Smittorisken är som högst mellan april och oktober, därmed inte sagt att det inte finns en risk tidigare eller senare under året. Fästingen är nämligen aktiv så snart temperaturen utomhus överstigen +5 grader och TBE-viruset överförs direkt vid bettet.

Då sjukdomen inte kan botas är det av stor vikt att vaccinera sig i god tid innan den period på året som fästingarna är mest aktiva för att få ett så bra skydd som möjligt. Om det mot förmodan inte skulle kunna göras innan är det bra att påbörja vaccinationsschemat så snart som möjligt, då även den första dosen ger ett visst skydd.

Dödsfall på grund av TBE är ovanligt, dock får ungefär 40% av drabbade vuxna kvarstående besvär i form av trötthet och huvudvärk, som i sin tur kan leda till koncentrations- och minnesstörningar. I sällsynta fall kan nerver skadas och ge upphov till förlamningssymptom, hörselnedsättning och balanssvårigheter.
TBE kan undvikas, vaccinera dig hos oss!

VILL DU VETA MER?

Du kan snabbt nå oss genom följande telefonnummer eller email:

Tel: +46 8 428 426 00
E-post: info@quality-care.se
Fax: +46 8 428 426 09