Våra tjänster

Hälsa från A till Ö

Våra tjänster består av sjukvård samt förebyggande hälsovård. Våra läkare och sköterskor arbetar inte enbart med att hjälpa till vid sjukdom, en viktig del i arbetet är att lägga upp planer och strategier för att befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Alla tjänster utförs i nära och kontinuerligt samarbete med den enskilde kunden.

Quality Care

Vår målsättning

Vår målsättning är att hjälpa företaget och företagsledningen att tillhandahålla verktyg och åtgärdsplaner för att förebygga ohälsa och höja de positiva hälso- och välmåendefaktorerna i företaget.

Samtidigt som vi vill medverka till att höja motivationen och förståelsen för den enskilde medarbetaren att ta större ansvar för sin egen hälsa och livsstil så att dessa mål kan uppnås.

Företagshälsovård

Ett komplett hälsokoncept för ditt företag

Ohälsa kostar alltid, men för det lilla företaget kan ohälsan få stora effekter. Naturligtvis är kostnaden för ohälsa direkt ekonomisk, tex genom intäktsbortfall vid sjukskrivning. Men de indirekta effekterna är ofta allvarligare och större.

Sänkt motivation, minskad lojalitet, ineffektivitet osv kan vara helt avgörande för ett mindre företag.

Du själv som företagare och/eller i företagsledande ställning behöver dessutom må bra och ta ansvar för din hälsa samtidigt som du förmedlar viktiga budskap ut i din organisation.

Företagshälsovård vid Quality Care är ackrediterad av försäkringskassan, vilket innebär att flertalet av tjänsterna är avdragsgilla och ej förmånsbeskattade för den enskilde. Flera av tjänsterna ger möjlighet till statliga bidrag till företaget.

Quality Care är entreprenörens och det lilla företagets hälsopartner

Hos Quality Care blir varje kund känd och bekräftad. Varje kund är en VIP-kund! Vi sammanflätar hälsa med effektivitet och lönsamhet. Våra tjänster skall innebära förutsättningar och möjligheter att bidra till företagets lönsamhet.

Vi är även med dig som ägare och vill vara din hälsopartner och hjälper dig med företagets hälsostrategi, är behjälplig gällande upphandlingar och val av leverantörer inom hälsoområdet.

Vi säljer inte bara tjänster – Vi hjälper till att uppfylla mål

Det börjar med en nulägesanalys gällande företagets hälsoarbete och plan.

Med den som underlag ger vi dig ett förslag på hälsoplan för företaget och medarbetarna för tre år framåt, utifrån behov, önskemål och budget.

Du, dina medarbetare och ditt företag erbjuds en nulägesanalys/hälsoundersökning. Detta är början på ett heltäckande hälso- och sjukvårdskoncept för ditt företag och för dig, som värdesätter:

 • Tillgänglighet
 • Läkarbesök inom 24 timmar vid akuta besvär
 • Kontinuitet – samma läkare
 • Egen namngiven läkare och sköterska
 • Hälsoplan med uppföljning
 • Kvalitet
 • Hög servicenivå
 • Diskretion
 • Tjänster och service som är anpassade för just dig och det lilla företaget

Quality Care erbjuder en företagshälsas alla resurser med experter inom arbetsmedicin och arbetsmiljö men har dessutom ett specialdesignat hälso- och sjukvårdsprogram, som tar med helheten gällande hälsa även för de anställda. Vi hjälper dig och ditt företag när du akut behöver stöttning och hjälp men även att hjälpa dig med långsiktig plan för ditt och företagets hälsoarbete.

Du betalar endast för den årliga uppföljningen och för de tjänster som företaget nyttjar. Har vi en hälsobudget så finns redan de ekonomiska ramarna uppsatta. Vill Du ha mer information om våra priser, kontakta oss så får Du alla information Du behöver.

Hos oss hittar du

 • Specialister inom arbetsmiljö och arbetsmedicin (företagsläkare, företagssköterska, ergonom, belysningsexpert, experter på fysisk arbetsmiljö, psykologer, beteendevetare, experter för krishantering, beroendeproblematik, organisationskunskap och ledarskap)
 • Specialister inom levnadsvanor/livsstilsfrågor (hälsocoacher t.ex. nutritionist, medicinsk personlig tränare och mycket mer)
 • Tillgång till träningsanläggning för tillfällig coachning eller abonnemang via samarbetsavtal
 • Specialistäkarmottagning med avtal med de flesta försäkringsbolag
 • Vaccinationer, resemedicin
 • Friskintyg
 • Hälsoundersökningar
 • Familjepaket med tillgänglighet för familjen

Hälsoundersökning under Coronapandemin

De senaste månaderna har fokus på vår hälsa ökat på grund av coronapandemin. Vi vet att det finns ett starkt samband mellan olika medicinska faktorer och risken att drabbas av en svår covid-19 infektion. Men även våra levnadsvanor är viktiga. Trots detta har antalet hälsoundersökningar minskat.

Vi ser istället en extra stor anledning just nu att genomgå en hälsoundersökning inriktad på det medicinska området samt levnadsvanor och livsstil.  ”Bra nutrition är avgörande för hälsan, särskilt i tider när immunförsvaret kan behöva slå tillbaka”. Så lyder en av de första meningarna i WHO:s covid-19-guide. En sund livsstil skyddar inte mot covid-19, men kan stärka immunförsvaret redan på kort sikt. Därför är det extra viktigt under rådande förhållanden att ta tag i sina levnadsvanor. En hälsoundersökning är för många startskottet till ett sundare liv

För företag

Covid-19-säkra hälsoundersökningar

Dagens rekommendationer att hålla nere fysiska möten kräver extra omtanke kring hälsoundersökningar. Vårt koncept är anpassat för den tid vi lever i. Vår mottagning är uppdelad efter olika verksamhetsområden. Vi har luftiga väntrum och undersökningsrum som tillåter social distans. Vi erbjuder dessutom flera möjligheter till undersökningar:

 1. Vi kommer till ert företag. Våra sköterskor kan utföra provtagning och flera av undersökningarna på plats hos er. Det är bra både ur en smittosynpunkt och ur en tidsaspekt
 2. Läkarbesök kan ske antingen hos oss eller hos er.
 3. Som alternativ kan vi erbjuda digitala läkarbesök för genomgång av frågeformulär, förmedla och diskutera undersökningsresultat och diskutera en hälsoplan.
 4. Till större företag kan vi dessutom erbjuda en digital läkarundersökning. Ni får tillgång till digital apparatur som till exempel stetoskop, EKG och dermatoskop (undersöker hudfläckar). Läkaren kan i realtid lyssna på hjärta och lungor, titta på hudförändringar och mycket mer.

För privatpersoner

Trygga hälsoundersökningar

Dagens rekommendationer att hålla nere fysiska möten och fysiska kontakter kräver extra omtanke kring hälsoundersökningar. Vårt koncept är anpassade för den tid vi lever i. Vår mottagning är uppdelad efter verksamhetsområden. Vi har luftiga väntrum och undersökningsrum som tillåter social distans. Vill du inte komma till mottagningen har vi andra lösningar.

 • Vår sköterska kan komma till dig för provtagning och göra de undersökningar som kan krävas för hälsoundersökningen
 • Uppföljningen av hälsoundersökningen kan göras antingen via ett fysiskt läkarbesök hos oss eller via rapport och kommentarer som sänds till dig digitalt. Utöver detta erbjuder vi digitalt webbaserat läkarmöte.

Oro och ångest
Många av våra patienter känner en stor oro för covid-19 – både för egen del, men även för anhörigas. Då kan det vara skönt att få ventilera funderingar och frågor kring detta med våra läkare som är specialinsatta i ämnet. Vi har även stor kunskap kring kopplingen mellan covid-19 och arbetslivet. En hälsoundersökning är med andra ord ett mycket bra tillfälle att kunna diskutera frågor gällande covid -19 såväl ur personligt och individuellt perspektiv

Premiumtjänster

Ett hälsokoncept anpassat till företagsledare och nyckelpersoner

Direkt anpassad för dig som helt enkelt vill lägga en högre budget i ditt hälsoarbete och värdesätter personligt omhändertagande, kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet. Tjänsten är även anpassad till personer i företagsledande ställning, nyckelpersoner i företag, entreprenörer och entreprenörsföretag

Abonnemang Premium

 • ”Snabbt tillbaka garanti” – om Du skulle bli sjukskriven gör en av våra läkare en individuell plan för Dig, som följs upp och korrigeras till dess Du är tillbaka i tjänst. Vi tar samordningsansvaret mellan olika vårdgivare, och vårt teams alla professioner backar upp Dig.
 • Vi är Din personlige medicinske företrädare när Du vårdas på sjukhus eller behöver guidas i vården.
 • Tillgång till våra jourläkare dygnet runt, året om.
 • Mycket omfattande årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid vår mottagning.
 • Remittering till offentlig sjukvård.
 • Vaccinationsrådgivning

Pris: 12.500kr per år

Abonnemang Premium plus

 • ”Snabbt tillbaka garanti” – om Du skulle bli sjukskriven gör en av våra läkare en individuell plan för Dig, som följs upp och korrigeras till dess Du är tillbaka i tjänst. Vi tar samordningsansvaret mellan olika vårdgivare, och vårt teams alla professioner backar upp Dig.
 • Vi är Din personlige medicinske företrädare när Du vårdas på sjukhus eller behöver guidas i vården.
 • Tillgång till våra jourläkare dygnet runt, året om.
 • Mycket omfattande årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid vår mottagning.
 • Remittering till andra vårdgivare, inom eller utom sjukvårdsförsäkringen nedan.
 • Vaccinationsrådgivning
 • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till specialistläkare och övriga vårdgivare inom hela Sverige.
 • Som komplement, eller alternativ, till sjukvårdsförsäkring, får du tillgång till vårt rikstäckande specialistläkarnätverk av utvalda specialistläkare.

Pris: 21.000kr per år

Möjliga tillval till ovanstående abonnemang

 • Anhörigservice dvs, sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Familjeabonneamng, som inkluderar tillgång till akutsjukvård och specialistsjukvård för barnen

Möjliga tillägg till hälsoundersökningarna

Tillsammans med din läkare utformar du din egen avancerade premiumhälsoundersökning utefter ditt önskemål, behov och budget. Här nedan nämns några möjliga tillval.

 • Realtidsmätning av EKG/hjärtrytm, hemma eller på arbetet
 • Dietistprogram, skräddarsydda kostrådgivningsprogram utifrån hälsoundersökningar mm.
 • Hjärt- och kärlundersökning med arbets-EKG och ultraljudsundersökning av hjärta och kärl
 • Kvinnlig hälsoundersökning inkl. bröstundersökning och mammografi/ultraljud/MR
 • Manlig hälsoundersökning inkl. ultraljud/MR/prostata.

Vill du veta mer om detta?

Försäkringsmottagning och Specialistläkarmottagning

Försäkrings- och Privatsjukvårdsmottagning

Har du en privat sjukvårdsförsäkring eller betalar vårdkostnaden själv eller via ditt företag? Då är du välkommen till oss. Vi har ett flertal specialistläkare inom allmän och internmedicinska områden. Vi arbetar tillsammans i team inom det medicinska området, psykosocial och arbetsrelaterad hälsa. Vår gemensamma kompetensbredd ger snabb och effektiv vård, utredning och behandling till en låg kostnad.

Genom vår digitala kommunikationsplattform tillhandahåller vi, utöver våra egna specialistläkare, även en medicinsk kompetens och möjlighet till videomöten med läkare inom, i stort sett, ALLA medicinska specialiteter.

Försäkringsbolag vi samarbetar med

Hälsoundersökningar och friskintyg

Läkarundersökningar & friskintyg

Utöver våra egna läkare finns ett upparbetat nätverk med en rad specialister såväl lokalt som internationellt. Hos oss kan du även få hjälp med friskintyg, vaccinationer och resemedicin och mycket annat

Utöver snabba tider till våra läkare finns en rad tjänster för dig t.ex.

 • Hos oss kan du få hjälp med i stort sett allt gällande friskintyg. Tex utlandstjänstgöring/studier utomlands, körkort högre behörighet, adoption, försäkringar.
 • Hälsoundersökningar, du har ett utbud av allmänna och speciellt inriktade hälsoundersökningar i olika omfattning och prisklasser. Dessutom erbjuder vi digitala hälsoundersökningar med eller utan uppföljning av läkare via videosamtal

VÅRA MEST EFTERFRÅGADE HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Här presenterar vi våra undersökningar Maxi, Maxi Plus och Maxi Plus MR. Undrar du något eller vill diskutera annan hälsoundersökning, varmt välkommen att höra av dig. Telefon: 08-428 426 00.

Maxi

Vår hälsoundersökning Maxi är en mycket noggrann hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 2. Maxi vänder sig till dig som vill ha god kontroll över din hälsa och vill känna att du gör vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. Hälsoundersökningen Maxi ökar chanserna att upptäcka ohälsa i tid. Stort fokus ligger på hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Utöver det stora antalet generella hälsoprover, ingår även avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer. Vi täcker in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett. Läkarundersökning tillsammans med prover ger en mycket bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden.

Du som väljer Maxi får även två ingående läkarsamtal med tillhörande undersökning. Det gör att denna undersökning passar extra bra för dig vill kunna ställa frågor om de olika proverna, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Det här ingår

 • Inledande läkarsamtal med noggrann läkarundersökning.
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 30-tal blodprover som inkluderar bland annat blodstatus, njurfunktion, lever, elektrolytstatus, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker.
 • Utöver basproverna ingår ett 10-tal prover med cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer för att upptäcka bland annat cancer i grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar och prostata.
 • Blodtryck
 • Avföringsprover
 • Vägning på analysvåg som bland annat mäter andelen muskler och fett i kroppen
 • Uppföljande läkarsamtal då du och läkaren diskuterar provsvaren och eventuella åtgärder. Detta för att öka förståelsen för vad proverna visar och hur de påverkar din livssituation. Du får skriftliga provsvar med dig hem.

Pris för Maxi:
6 800 kronor

Vad händer om vi hittar något?
Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det en vidare utredning hos en specialist. Vi remitterar dig till relevant specialist. Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.

Hur ofta
Är du över 50 år ökar risken för att utveckla cancer. Därför rekommenderar vi att du kommer årligen. Är du under 50 år rekommenderar vi en hälsokontroll cirka vart tredje år. Att vi följer dig regelbundet gör att vi får en bättre och säkrare bild av dina normalvärden. Det innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Vill du veta mera så ring oss på 08-428 426 00

Maxi Plus

Hälsoundersökningen Maxi Plus är en mycket omfattande hälsokontroll inriktad på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 2. Vi har även lagt till ett antal prover av vitaminer och mineraler – bland annat det så viktiga D-vitaminet. Maxi Plus vänder sig till dig som vill ha största möjliga kontroll över din hälsa och som vill känna att du gör vad som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar. Du vill även undvika vitaminbrist för att må så bra som möjligt.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. Hälsoundersökningen Maxi ökar chanserna att upptäcka ohälsa i tid. Stort fokus ligger på hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Utöver det stora antalet generella hälsoprover, ingår även avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer. Vi täcker in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett. Läkarundersökning tillsammans med prover ger en mycket bra, grundläggande bild av din historik, dina fysiska förutsättningar och dina kemiska normalvärden.

Du som väljer Maxi Plus får även två ingående läkarsamtal med tillhörande undersökning. Det gör att denna undersökning passar extra bra för dig vill kunna ställa frågor om de olika proverna, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Det här ingår

 • Inledande läkarsamtal med noggrann läkarundersökning.
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 50-tal blodprover som inkluderar bland annat blodstatus, njurfunktion, lever, elektrolytstatus, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker.
 • Utöver basproverna ingår ett 10-tal prover med cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer för att upptäcka bland annat cancer i grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar och prostata.
 • Blodprover som mäter nivåer av 6 mineraler och vitaminer: D-vitamin, Kobalamin, Folsyra, Magnesium, Järn och Zink.
 • Blodtryck
 • Avföringsprover
 • Vägning på analysvåg som bland annat mäter andelen muskler och fett i kroppen
 • Uppföljande läkarsamtal då du och läkaren diskuterar provsvaren och eventuella åtgärder. Detta för att öka förståelsen för vad proverna visar och hur de påverkar din livssituation. Du får skriftliga provsvar med dig hem.
 • Vid medicinsk anledning så ingår vidare undersökning som bland annat arbets-EKG och ultraljud utan extra kostnad.

Pris för Maxi Plus:
7 900 kronor

Vad händer om vi hittar något?
Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det en vidare utredning hos en specialist. Vi remitterar dig till relevant specialist. Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.

Vad gäller vitamin- och mineraltesterna får du rekommendationer om att äta kosttillskott om det skulle visa sig att du har en brist.

Hur ofta
Är du över 50 år ökar risken för att utveckla cancer. Därför rekommenderar vi att du kommer årligen. Är du under 50 år rekommenderar vi en hälsokontroll cirka vart tredje år. Att vi följer dig regelbundet gör att vi får en bättre och säkrare bild av dina normalvärden. Det innebär att vi snabbare kan fånga upp avvikelser.

Vill du veta mera så ring oss på 08-428 426 00

Maxi Plus Magnetröntgen

Hälsoundersökningen Maxi Plus med helkropps MR är vår allra mest omfattande hälsokontroll.  Den liknar Maxi Plus men med tillägg av en magnetröntgen. Vi fokuserar på att identifiera symptom på sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes 2. Maxi Plus Magnetröntgen vänder sig till dig som vill ha största möjliga kontroll över din hälsa och som vill känna att du gör allt som är möjligt för att undvika allvarliga sjukdomar.

Syfte med undersökningen

Med stigande ålder ökar risken för olika sjukdomar. I synnerhet ökar risken att utveckla cancer efter 50 års ålder. Med Maxi Plus Magnetröntgen ökar chansen att upptäcka ohälsa i tid. Stort fokus ligger på cancer, men även hjärt-kärlsjukdomar. Utöver det stora antalet generella hälsoprover, ingår även avföringsprover, urinprov och flera tumörmarkörer. Vi täcker in riskområden från prostata eller äggstockar till tarmar, bukspottkörtel, lever, blod, hud och skelett.

Magnetröntgen för extra noggrann kontroll
Vi använder den senaste MR-tekniken för att hitta tumörer långt innan de ger symptom. MR ger också möjlighet att upptäcka sådant som inte framkommer enbart vid provtagning av tumörmarkörer. Vid en MR-undersökning kan vi se det mesta som finns i kroppen som är bara ett par millimeter stort.

Det mesta talar för att en magnetröntgen av hela kroppen med regelbundna mellanrum är det bästa och mest effektiva sättet att upptäcka cancer på ett tidigt stadium. Vi använder oss av en magnetkamera eftersom den inte bygger på röntgenstrålning och därför inte heller ger upphov till tumörer vilket vanlig röntgen kan göra.

Du som väljer Maxi Plus Magnetröntgen får två ingående läkarsamtal med tillhörande undersökning. Det gör att denna undersökning passar extra bra för dig vill kunna ställa frågor om de olika proverna, hur de tolkas och vad du kan göra för att förbättra din hälsa.

Det här ingår i Maxi Plus Magnetröntgen

 • Inledande läkarsamtal med noggrann läkarundersökning.
 • Allmän biokemisk undersökning med ett 50-tal blodprover som inkluderar bland annat blodstatus, njurfunktion, lever, elektrolytstatus, blodfetter inklusive kolesterol och blodsocker.
 • Magnetkameraundersökning helkropp
 • Utöver basproverna ingår ett 10-tal prover med cancerinriktad biokemisk undersökning med tumörmarkörer för att upptäcka bland annat cancer i grovtarmen, bukspottkörteln, bröst, äggstockar, lever, testiklar och prostata.
 • Blodprover som mäter nivåer av 6 mineraler och vitaminer: D-vitamin, Kobalamin, Folsyra, Magnesium, Järn och Zink.
 • Blodtryck
 • Avföringsprover
 • Vägning på analysvåg som bland annat mäter andelen muskler och fett i kroppen
 • Du får skriftliga provsvar med dig hem.
 • Efter cirka 10 dagar kommer du på återbesök. Läkaren gör en noggrann genomgång av dina provsvar och vad de kan innebära. Du får skriftliga provsvar med dig hem. Vi går även igenom MR-undersökningen då vi visar utlåtandet och går igenom vad det betyder. Du får även en sammanfattning av resultaten från din undersökning, och om du vill med en CD med dina bilder.
 • Vid medicinsk anledning ingår vidare undersökning som bland annat arbets-EKG och ultraljud utan extra kostnad.

Pris för Maxi Plus Magnetröntgen
29 000 kronor

Vad händer om vi hittar något?
Om analysresultaten ger oss anledning att misstänka till exempel cancer eller hjärt-kärlsjukdom görs det en vidare utredning hos en specialist. Vi remitterar dig till relevant specialist. Skulle man konstatera exempelvis en tumör remitteras du till en behandlande klinik som kan påbörja behandling utan fördröjning.

Vad gäller vitamin- och mineraltesterna får du rekommendationer om att äta kosttillskott om det skulle visa sig att du har en brist.

Hur ofta
Är du över 50 år ökar risken för att utveckla cancer. Därför rekommenderar vi att varje år gör Maxi Plus – med en intervall på mellan ett och fem år kan du göra en Maxi Plus Magnetröntgen.

Vill du veta mera så ring oss på 08-428 426 00

Vaccinationer och Resemedicin

Känn dig trygg. Var du än är.

EXTRA VIKTIGT MED INFLUENSAVACCIN UNDER PANDEMIN

Under rådande pandemi är det enligt Folkhälsomyndigheten extra viktigt att riskgrupper och personer i deras närhet vaccinerar sig mot säsongsinfluensan. Det är också mycket viktigt att vaccinationen kan genomföras på ett säkert sätt utan trängsel för att undvika smitta.

Observera att covid-19 orsakas av ett annat virus än influensa.

Du måste vaccinera dig varje år för att få skydd mot influensa. Det beror på att influensan förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa.

Hos Quality Care Vegatus kan du tryggt och smidigt vaccinera dig mot säsongsinfluensan. För att undvika trängsel har vi inte drop-in – du måste boka tid. På så sätt håller vi vår mottagning luftig och fri från trängsel. Tänk på att vaccinet är som mest verkningsfullt tre veckor efter vaccinationstillfället och tre månader framåt i tiden. Så det kan var en bra idé att göra detta innan jul.

Pris: 360 kronor per person.
Är du gravid, över 65 år eller del i en riskgrupp så är vaccinationen gratis.

Influensa vaccination företag

Se till att du själv och dina medarbetare tar influensa vaccination.

Varför?

 • Billig sjukförsäkring när alla som bäst behövs på arbetet
 • Positiv signal och erbjudande till de anställda
 • Ju fler som vaccineras desto mindre spridning av influensan

Mejla oss så bokar vi tider. Vi kan komma till din arbetsplats.

Trycket brukar bli större under december, varför det är bra att få detta ordnat just nu.

Utöver influensavaccination och TBE (fästingvaccination) får du hjälp av oss inför utlandsresor att se över och hjälpa dig med vaccinationer men även se över ev. reseapotek och hälso- sjukvårdsprodukter som kan vara bra att ha med. Vi kommer gärna till företaget och vaccinerar t.ex. mot influensa och TBE. Det spar tid och pengar!

TBE vaccination

Det går att vaccinera sig mot TBE från det år man fyller ett år, samt om du är gravid och/eller ammar. Alla, speciellt de som bor i eller i närheten av ett riskområde, rekommenderas att vaccinera sig och vaccinet består av fyra doser som delas upp enligt följande:

• Dos ett
• Dos två tas 1–3 månader efter dos ett
• Dos tre tas 5–12 månader efter dos två
• Dos fyra tas 3 år efter dos tre.

Därefter har man ett fullgott skydd mot TBE och för att säkerställa skyddet bör ett påfyllnadsvaccin tas vart femte år. Om du är över 50 eller har ett nedsatt immunförsvar kan intervallerna bli lite tätare mellan vissa av doserna.

Om du missar en dos behöver du som regel inte börja om vaccinationsschemat, utan du bokar en tid för nästkommande dos, för att sedan hålla schemat som planerat.

De biverkningar som kan uppstå efter vaccinationen är lätt svullnad och rodnad där sprutan togs, vissa kan få lätt huvudvärk, illamående eller bli trötta. Små barn kan även få feber. Besvären går vanligtvis över inom några dagar.

Vad är TBE?

Tick Borne Encephalitis, TBE, är en fästingburen hjärninflammation som sprids till människor via fästingar. Detta är en allvarlig sjukdom som i dagsläget inte kan botas och därför är det viktigt att vaccinera sig.

Fästingar finns på många platser i Sverige och vissa områden klassas som högriskområden, Stockholms län är ett av dessa. Fästingar finns i övriga delar av världen och i närheten av Sverige klassas även Åland, stora delar av Centraleuropa och baltländerna som högriskområden. Smittorisken är som högst mellan april och oktober, därmed inte sagt att det inte finns en risk tidigare eller senare under året. Fästingen är nämligen aktiv så snart temperaturen utomhus överstigen +5 grader och TBE-viruset överförs direkt vid bettet.

Då sjukdomen inte kan botas är det av stor vikt att vaccinera sig i god tid innan den period på året som fästingarna är mest aktiva för att få ett så bra skydd som möjligt. Om det mot förmodan inte skulle kunna göras innan är det bra att påbörja vaccinationsschemat så snart som möjligt, då även den första dosen ger ett visst skydd.

Dödsfall på grund av TBE är ovanligt, dock får ungefär 40% av drabbade vuxna kvarstående besvär i form av trötthet och huvudvärk, som i sin tur kan leda till koncentrations- och minnesstörningar. I sällsynta fall kan nerver skadas och ge upphov till förlamningssymptom, hörselnedsättning och balanssvårigheter.
TBE kan undvikas, vaccinera dig hos oss!

Vaccinationer och Resemedicin

Känn dig trygg. Var du än är.

VILL DU VETA MER?

Du kan snabbt nå oss genom följande telefonnummer eller email:

Tel: +46 8 428 426 00
E-post: info@quality-care.se
Fax: +46 8 428 426 09