Våra tjänster

Hälsa från A till Ö

Våra tjänster består av sjukvård samt förebyggande hälsovård. Våra läkare och sköterskor arbetar inte enbart med att hjälpa till vid sjukdom, en viktig del i arbetet är att lägga upp planer och strategier för att befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Alla tjänster utförs i nära och kontinuerligt samarbete med den enskilde kunden.

Quality Care

Vår målsättning

Vår målsättning är att hjälpa företaget och företagsledningen att tillhandahålla verktyg och åtgärdsplaner för att förebygga ohälsa och höja de positiva hälso- och välmåendefaktorerna i företaget.

Samtidigt som vi vill medverka till att höja motivationen och förståelsen för den enskilde medarbetaren att ta större ansvar för sin egen hälsa och livsstil så att dessa mål kan uppnås.

Företagshälsovård

Ett komplett hälsokoncept för ditt företag

Ohälsa kostar alltid, men för det lilla företaget kan ohälsan få stora effekter. Naturligtvis är kostnaden för ohälsa direkt ekonomisk, tex genom intäktsbortfall vid sjukskrivning. Men de indirekta effekterna är ofta allvarligare och större.

Sänkt motivation, minskad lojalitet, ineffektivitet osv kan vara helt avgörande för ett mindre företag.

Du själv som företagare och/eller i företagsledande ställning behöver dessutom må bra och ta ansvar för din hälsa samtidigt som du förmedlar viktiga budskap ut i din organisation.

Företagshälsovård vid Quality Care är ackrediterad av försäkringskassan, vilket innebär att flertalet av tjänsterna är avdragsgilla och ej förmånsbeskattade för den enskilde. Flera av tjänsterna ger möjlighet till statliga bidrag till företaget.

Quality Care är entreprenörens och det lilla företagets hälsopartner

Hos Quality Care blir varje kund känd och bekräftad. Varje kund är en VIP-kund! Vi sammanflätar hälsa med effektivitet och lönsamhet. Våra tjänster skall innebära förutsättningar och möjligheter att bidra till företagets lönsamhet.

Vi är även med dig som ägare och vill vara din hälsopartner och hjälper dig med företagets hälsostrategi, är behjälplig gällande upphandlingar och val av leverantörer inom hälsoområdet.

Vi säljer inte bara tjänster – Vi hjälper till att uppfylla mål

Det börjar med en nulägesanalys gällande företagets hälsoarbete och plan.

Med den som underlag ger vi dig ett förslag på hälsoplan för företaget och medarbetarna för tre år framåt, utifrån behov, önskemål och budget.

Du, dina medarbetare och ditt företag erbjuds en nulägesanalys/hälsoundersökning. Detta är början på ett heltäckande hälso- och sjukvårdskoncept för ditt företag och för dig, som värdesätter:

 • Tillgänglighet
 • Läkarbesök inom 24 timmar vid akuta besvär
 • Kontinuitet – samma läkare
 • Egen namngiven läkare och sköterska
 • Hälsoplan med uppföljning
 • Kvalitet
 • Hög servicenivå
 • Diskretion
 • Tjänster och service som är anpassade för just dig och det lilla företaget

Quality Care erbjuder en företagshälsas alla resurser med experter inom arbetsmedicin och arbetsmiljö men har dessutom ett specialdesignat hälso- och sjukvårdsprogram, som tar med helheten gällande hälsa även för de anställda. Vi hjälper dig och ditt företag när du akut behöver stöttning och hjälp men även att hjälpa dig med långsiktig plan för ditt och företagets hälsoarbete.

Du betalar endast för den årliga uppföljningen och för de tjänster som företaget nyttjar. Har vi en hälsobudget så finns redan de ekonomiska ramarna uppsatta. Vill Du ha mer information om våra priser, kontakta oss så får Du alla information Du behöver.

Hos oss hittar du

 • Specialister inom arbetsmiljö och arbetsmedicin (företagsläkare, företagssköterska, ergonom, belysningsexpert, experter på fysisk arbetsmiljö, psykologer, beteendevetare, experter för krishantering, beroendeproblematik, organisationskunskap och ledarskap)
 • Specialister inom levnadsvanor/livsstilsfrågor (hälsocoacher t.ex. nutritionist, medicinsk personlig tränare och mycket mer)
 • Tillgång till träningsanläggning för tillfällig coachning eller abonnemang via samarbetsavtal
 • Specialistäkarmottagning med avtal med de flesta försäkringsbolag
 • Vaccinationer, resemedicin
 • Friskintyg
 • Hälsoundersökningar
 • Familjepaket med tillgänglighet för familjen

Premiumtjänster

Ett hälsokoncept anpassat till företagsledare och nyckelpersoner

Direkt anpassad för dig som helt enkelt vill lägga en högre budget i ditt hälsoarbete och värdesätter personligt omhändertagande, kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet. Tjänsten är även anpassad till personer i företagsledande ställning, nyckelpersoner i företag, entreprenörer och entreprenörsföretag

Abonnemang Premium

 • ”Snabbt tillbaka garanti” – om Du skulle bli sjukskriven gör en av våra läkare en individuell plan för Dig, som följs upp och korrigeras till dess Du är tillbaka i tjänst. Vi tar samordningsansvaret mellan olika vårdgivare, och vårt teams alla professioner backar upp Dig.
 • Vi är Din personlige medicinske företrädare när Du vårdas på sjukhus eller behöver guidas i vården.
 • Tillgång till våra jourläkare dygnet runt, året om.
 • Mycket omfattande årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid vår mottagning.
 • Remittering till offentlig sjukvård.
 • Vaccinationsrådgivning

Pris: 12.500kr per år

Abonnemang Premium plus

 • ”Snabbt tillbaka garanti” – om Du skulle bli sjukskriven gör en av våra läkare en individuell plan för Dig, som följs upp och korrigeras till dess Du är tillbaka i tjänst. Vi tar samordningsansvaret mellan olika vårdgivare, och vårt teams alla professioner backar upp Dig.
 • Vi är Din personlige medicinske företrädare när Du vårdas på sjukhus eller behöver guidas i vården.
 • Tillgång till våra jourläkare dygnet runt, året om.
 • Mycket omfattande årlig allmän hälsoundersökning.
 • Sjukvård och medicinsk rådgivning vid vår mottagning.
 • Remittering till andra vårdgivare, inom eller utom sjukvårdsförsäkringen nedan.
 • Vaccinationsrådgivning
 • Sjukvårdsförsäkring som ger tillgång till specialistläkare och övriga vårdgivare inom hela Sverige.
 • Som komplement, eller alternativ, till sjukvårdsförsäkring, får du tillgång till vårt rikstäckande specialistläkarnätverk av utvalda specialistläkare.

Pris: 21.000kr per år

Möjliga tillval till ovanstående abonnemang

 • Anhörigservice dvs, sjukvårdsrådgivning för anhöriga.
 • Familjeabonneamng, som inkluderar tillgång till akutsjukvård och specialistsjukvård för barnen

Möjliga tillägg till hälsoundersökningarna

Tillsammans med din läkare utformar du din egen avancerade premiumhälsoundersökning utefter ditt önskemål, behov och budget. Här nedan nämns några möjliga tillval.

 • Realtidsmätning av EKG/hjärtrytm, hemma eller på arbetet
 • Dietistprogram, skräddarsydda kostrådgivningsprogram utifrån hälsoundersökningar mm.
 • MR/helkropp (Magnetkamera screening).
 • Hjärt- och kärlundersökning med arbets-EKG och ultraljudsundersökning av hjärta och kärl
 • Kvinnlig hälsoundersökning inkl. bröstundersökning och mammografi/ultraljud/MR
 • Manlig hälsoundersökning inkl. ultraljud/MR/prostata.

Vill du veta mer om detta?

Försäkringsmottagning och Specialistläkarmottagning

Försäkrings- och Privatsjukvårdsmottagning

Har du en privat sjukvårdsförsäkring eller betalar vårdkostnaden själv eller via ditt företag? Då är du välkommen till oss. Vi har ett flertal specialistläkare inom allmän och internmedicinska områden. Vi arbetar tillsammans i team inom det medicinska området, psykosocial och arbetsrelaterad hälsa. Vår gemensamma kompetensbredd ger snabb och effektiv vård, utredning och behandling till en låg kostnad.

Genom vår digitala kommunikationsplattform tillhandahåller vi, utöver våra egna specialistläkare, även en medicinsk kompetens och möjlighet till videomöten med läkare inom, i stort sett, ALLA medicinska specialiteter.

Försäkringsbolag vi samarbetar med

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin innebär att förstå ursprung, förebyggande och behandling av kroniska sjukdomar.

Patientcentrerad vård är ett nyckelbegrepp. Funktionsmedicinens fokus ligger på vård, som stärker hälsa som en positiv livskraft, mer än bara frånvaro av sjukdom. Genom att lyssna och ta hänsyn till patientens historia kan läkaren skräddarsy behandlingar som tillgodoser individens unika behov.

Funktionsmedicin är en integrerad, vetenskapligt baserad vårdinriktning. De som arbetar med funktionsmedicin undersöker de komplexa interaktionsvägarna i patientens historia, fysiologi och livsstil som kan leda till sjukdom. Patientens unika gener i kombination med både inre (sinne, kropp och ande) och yttre (fysiska och sociala miljö) faktorer – påverkar patientens hälsa.

Funktionsmedicin integrerar traditionell västerländsk medicinsk praxis med moderna diagnostiska tekniker samt näring, kost och motion.

Hälsoundersökningar och friskintyg

Läkarundersökningar & friskintyg

Utöver våra egna läkare finns ett upparbetat nätverk med en rad specialister såväl lokalt som internationellt. Hos oss kan du även få hjälp med friskintyg, vaccinationer och resemedicin och mycket annat

Utöver snabba tider till våra läkare finns en rad tjänster för dig t.ex.

 • Hos oss kan du få hjälp med i stort sett allt gällande friskintyg. Tex utlandstjänstgöring/studier utomlands, körkort högre behörighet, adoption, försäkringar.
 • Hälsoundersökningar, du har ett utbud av allmänna och speciellt inriktade hälsoundersökningar i olika omfattning och prisklasser. Dessutom erbjuder vi digitala hälsoundersökningar med eller utan uppföljning av läkare via videosamtal

Vaccinationer och Resemedicin

Känn dig trygg. Var du än är.

Influensa vaccination

Se till att du själv och dina medarbetare tar influensa vaccination.

Varför?

 • Billig sjukförsäkring när alla som bäst behövs på arbetet
 • Positiv signal och erbjudande till de anställda
 • Ju fler som vaccineras desto mindre spridning av influensan

Mejla oss så bokar vi tider. Vi kan komma till din arbetsplats.

Trycket brukar bli större under december, varför det är bra att få detta ordnat just nu.

Utöver influensavaccination och TBE (fästingvaccination) får du hjälp av oss inför utlandsresor att se över och hjälpa dig med vaccinationer men även se över ev. reseapotek och hälso- sjukvårdsprodukter som kan vara bra att ha med. Vi kommer gärna till företaget och vaccinerar t.ex. mot influensa och TBE. Det spar tid och pengar!

Influensa vaccination

Se till att du själv och dina medarbetare tar influensa vaccination.

Varför?

 • Billig sjukförsäkring när alla som bäst behövs på arbetet
 • Positiv signal och erbjudande till de anställda
 • Ju fler som vaccineras desto mindre spridning av influensan

Mejla oss så bokar vi tider. Vi kan komma till din arbetsplats.

Trycket brukar bli större under december, varför det är bra att få detta ordnat just nu.

Utöver influensavaccination och TBE (fästingvaccination) får du hjälp av oss inför utlandsresor att se över och hjälpa dig med vaccinationer men även se över ev. reseapotek och hälso- sjukvårdsprodukter som kan vara bra att ha med. Vi kommer gärna till företaget och vaccinerar t.ex. mot influensa och TBE. Det spar tid och pengar!

VILL DU VETA MER?

Du kan snabbt nå oss genom följande telefonnummer eller email:

Tel: +46 8 428 426 00
E-post: info@quality-care.se
Fax: +46 8 428 426 09