Företags­hälsovård

Ett komplett hälsokoncept för ditt företag

Ohälsa kostar alltid, men för det lilla företaget kan ohälsan få stora effekter. Naturligtvis är kostnaden för ohälsa direkt ekonomisk, tex genom intäktsbortfall vid sjukskrivning. Men de indirekta effekterna är ofta allvarligare och större.

Sänkt motivation, minskad lojalitet, ineffektivitet osv kan vara helt avgörande för ett mindre företag.

Du själv som företagare och/eller i företagsledande ställning behöver dessutom må bra och ta ansvar för din hälsa samtidigt som du förmedlar viktiga budskap ut i din organisation.

Företagshälsovård vid Quality Care är ackrediterad av försäkringskassan, vilket innebär att flertalet av tjänsterna är avdragsgilla och ej förmånsbeskattade för den enskilde. Flera av tjänsterna ger möjlighet till statliga bidrag till företaget.

Quality Care är entreprenörens och det lilla företagets hälsopartner

Hos Quality Care blir varje kund känd och bekräftad. Varje kund är en VIP-kund! Vi sammanflätar hälsa med effektivitet och lönsamhet. Våra tjänster skall innebära förutsättningar och möjligheter att bidra till företagets lönsamhet.

Vi är även med dig som ägare och vill vara din hälsopartner och hjälper dig med företagets hälsostrategi, är behjälplig gällande upphandlingar och val av leverantörer inom hälsoområdet.

Vi säljer inte bara tjänster – Vi hjälper till att uppfylla mål

Det börjar med en nulägesanalys gällande företagets hälsoarbete och plan

Med den som underlag ger vi dig ett förslag på hälsoplan för företaget och medarbetarna för tre år framåt, utifrån behov, önskemål och budget.

Du, dina medarbetare och ditt företag erbjuds en nulägesanalys/hälsoundersökning. Detta är början på ett heltäckande hälso- och sjukvårdskoncept för ditt företag och för dig, som värdesätter:

 • Tillgänglighet
 • Läkarbesök inom 24 timmar vid akuta besvär
 • Kontinuitet – samma läkare
 • Egen namngiven läkare och sköterska
 • Hälsoplan med uppföljning
 • Kvalitet
 • Hög servicenivå
 • Diskretion
 • Tjänster och service som är anpassade för just dig och det lilla företaget

Quality Care erbjuder en företagshälsas alla resurser med experter inom arbetsmedicin och arbetsmiljö men har dessutom ett specialdesignat hälso- och sjukvårdsprogram, som tar med helheten gällande hälsa även för de anställda. Vi hjälper dig och ditt företag när du akut behöver stöttning och hjälp men även att hjälpa dig med långsiktig plan för ditt och företagets hälsoarbete.

Du betalar endast för den årliga uppföljningen och för de tjänster som företaget nyttjar. Har vi en hälsobudget så finns redan de ekonomiska ramarna uppsatta. Vill Du ha mer information om våra priser, kontakta oss så får Du all information Du behöver.

Hos oss hittar du

 • Specialister inom arbetsmiljö och arbetsmedicin (företagsläkare, företagssköterska, ergonom, belysningsexpert, experter på fysisk arbetsmiljö, psykologer, beteendevetare, experter för krishantering, beroendeproblematik, organisationskunskap och ledarskap)
 • Specialister inom levnadsvanor/livsstilsfrågor (hälsocoacher t.ex. nutritionist, medicinsk personlig tränare och mycket mer)
 • Tillgång till träningsanläggning för tillfällig coachning eller abonnemang via samarbetsavtal
 • Specialistäkarmottagning med avtal med de flesta försäkringsbolag
 • Vaccinationer, resemedicin
 • Friskintyg
 • Hälsoundersökningar