Testa antikroppar mot Covid-19!

Hur ser det ut på ditt företag? Har du eller dina medarbetare haft covid-19? Forskare har arbetat hårt med att få fram ett tillförlitligt test som visar om man har antikroppar mot viruset – och då kan vara immun.

Välkommen att boka tid för provtagning

Vårt test är validerat och vetenskapligt godkänt. Provsvaret visar om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte. Provet tas via ett blodprov i armen och skickas sedan till ett laboratorium för att analyseras. Testet visar om du har IgG antikroppar eller inte. Det här är en mer avancerad teknik och ett säkrare test än de snabbtester som tas via stick i fingret.

Tidigare har testerna främst riktat sig mot sjukvård och företag. Nu har provtagningen öppnats upp för att du som privatperson ska kunna göra antikroppstest. Då vi nu kan börja marknadsföra oss har vi också möjlighet att sänka priset.

Pris: 1050 kronor
Plats: Quality Care Vegatus, Riddargatan 16, plan 1.

Vill du veta mer om testen? Läs om avancerade antikroppstest för covid-19.

Quality Care Vegatus bidrar med aggregerad och anonymiserad data från provtagningen till Folkhälsomyndigheten. Detta är viktigt för att vi ska få en tydligare bild av hur stor del av samhället som har bildat antikroppar mot viruset.

Kunnig personal och säkra svar med information och rådgivning

Det finns en stor mängd tester av olika kvalitet och omfattning. Eftersom covid-19 innebär mycket oro och osäkerhet är det viktigt att du får hjälp att tolka ditt provsvar och att du får information kring vad det kan innebära framöver till exempel vad gäller kontakt med andra människor.

Det här får du när du testar dig hos oss.

  1. Lättillgängligt. Testet tas i lugn och trevlig miljö centralt hos oss på Riddargatan 16.
  2. Personlig kontakt. Vid provtagningen har vi sjuksköterskor och annan behörig sjukvårdspersonal som är väl insatta i antikroppstestet. De svarar gärna på dina frågor.
  3. Snabbt svar. Du får ditt resultat inom 2-4 arbetsdagar. Visar resultatet svagt positivt, analyseras det ytterligare – vilket kan ta upp till 10 dagar. Detta för att du ska få ett resultat du verkligen kan lita på.
  4. Provsvar med rådgivning. Du får ditt provsvar tillsammans med ytterligare information, rådgivning och aktuella riktlinjer som uppdateras löpande. Quality Care Vegatus har specialistläkare och företagsläkare, som ligger bakom utformningen av information, rekommendationer och åtgärdsplan gentemot enskild patient och företag.
  5. Ytterligare uppföljning. Du har möjlighet att boka in ett videomöte med en läkare som har specialkunskap om covid-19, såväl ur medicinskt perspektiv som ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Nedan intervjuas vår läkare Lars-Göran Kjellin i SVT om vikten av uppföljning efter ett antikroppstest. Han vill se en debatt om hur man ska ta hand om patienterna efter att de fått sina provsvar.
– Man kan inte ge ett svar och säga att det var positivt eller negativt och sedan är det tack och adjö, säger Lars-Göran Kjellin.

Hög säkerhet i provsvaret – antikroppar mot covid-19

Provsvaret visar om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte. Det analyseras hos Unilab som är ett kvalitetskontrollerat laboratorium.

  • Inom ett till fyra dygn får du ett svar som visar positivt eller negativt. Alltså, du får reda på om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte.
  • Är ditt prov svagt positivt så analyseras det igen. Den analysen tar mellan 2 och 10 vardagar för att du ska få ett säkert resultat.

Du får förklarande texter och kommentarer tillsammans med provsvaret, samt rekommendationer kring eventuell uppföljning med mera.

Specificitet: 99.6%
Sensitivitet: 100% *
*Se studien här

Så här görs antikroppstestet

Provtagningen sker på samma sätt som vilken venprovtagning som helst. Sköterskan tar ett blodprov från armen. Provet centrifugeras och skickas därefter till laboratoriet för analys.

Provtagningen sker centralt i Stockholm

Provtagningen sker i våra lokaler på Riddargatan 16, Östermalm. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Obs! Vi har inte drop-in-tider. Du måste boka en tid.

För mer information kontakta oss på 010-1391819 om du behöver hjälp med din bokning.