Godkända och säkra antikroppstest

Det test vi erbjuder är ett så kallat plattformsbaserat test. Det är validerat och vetenskapligt godkänt. Provet tas via ett venprov, ett blodprov i armen. Provet skickas sedan till ett laboratorium för att analyseras. Det här är en mer avancerad teknik och ett säkrare test än de snabbtester som finns idag och som tas via stick i fingret. Mer information om olika test hittar du längre ner.

Våra sköterskor har, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm, visir, plastförkläde samt handskar i samband med provtagningen.

Testet gör centralt i Stockholm

Provtagningen sker hos Quality Care Vegatus, Riddargatan 16, plan 1. Obs! Vi har inte drop-in-tider. Du måste boka en tid.

För mer information kontakta oss på 010-1391819 om du behöver hjälp med din bokning.

Provsvaret

 • Inom ett till fyra dygn får du ett svar som visar positivt eller negativt. Alltså, du får reda på om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte.
 • Är ditt prov svagt positivt så analyseras det igen. Den analysen tar mellan 2 och10 vardagar för att du ska få ett säkert resultat.

Du får förklarande texter och kommentarer tillsammans med provsvaret, samt rekommendationer kring eventuell uppföljning med mera.

Inom kort kommer det också att finnas tester som kan ge en prognos om styrkan i immuniteten.

Har du frågor kring ditt provsvar och önskar ytterligare medicinsk rådgivning finns möjlighet att boka in ett videomöte med en av våra läkare som är insatt i området. Pris: 290 kronor för 10 minuter.

Därför är det bra att testa

Det finns olika anledningar till att vilja kontrollera antikroppar. Det rätar ut onödiga frågetecken, minskar oro och inte minst så kan det kännas tryggt.

 • Ett positivt svar innebär troligen ett visst skydd framöver, om inte annat blir med stor säkerhet sjukdomsförloppet mycket lindrigt om du skulle återinfekteras.
 • Ett negativt svar innebär att du med största sannolikhet inte haft covid-19 och därmed inte har antikroppar och ingen immunitet. Det är information som är viktig för företaget/arbetsplatsen, dig själv och din nära omgivning.

Blir man immun mot covid-19?

Vi får ständigt ny kunskap kring covid-19. Det är dock många frågor som ännu inte går att besvara med säkerhet. Dit hör bland annat frågor kring immunitet efter genomgången infektion. Kunskap från andra virusinfektioner talar dock för att ett positivt antikroppssvar ger immunitet, men ingen vet ännu med säkerhet om, och hur länge en sådan immunitet sitter i.

Detta gör att vi inte kan säga hur länge du som får ett positivt provsvar är immun. Forskningen går snabbt framåt. Och inom kort ska det också finnas tester som kan ge en prognos om styrkan i immuniteten.

Läs mer om vad Folkhälsomyndigheten säger om covid-19 och immunitet.

Med tanke på dessa frågetecken kring immuniteten är det viktigt att även du som får ett positivt testresultat fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt de skyddsåtgärder som just din arbetsplats tillämpar.

Inga symtom under 2 till 4 veckor – då kan du testa
Under och efter en infektion med covid-19, så utvecklas antikroppar. Det är dessa man mäter. Det tar åtminstone två veckor efter en infektion innan antikroppsmängden når sådan nivå att det är idé att mäta för att få ett tillförlitligt svar.

Har du haft en infektion och undrar om det var covid-19? Det bästa är att vänta två till fyra veckor innan du tar antikroppstestet. På så sätt höjs säkerheten.

Olika typer av antikroppstest

Du har kanske hört talas om serologiska antikroppstester – det betyder att testet görs via ett blodprov. Metoden används för att visa om en person har haft en covid-19 infektion, genom att påvisa antikroppar.

Det finns två olika typer av antikroppstester. Folkhälsomyndigheten kom den 30 april 2020 ut med en uppdaterad nationell strategi för diagnostik av covid-19. Där skriver de att det finns en skillnad i känslighet och tydlighet mellan de olika typerna av tester.

 • Plattformsbaserade tester – erbjuds hos Quality Care Vegatus
  Dessa tester tas via ett venprov och skickas till ett godkänt laboratorium för analys. Analyserna är vetenskapligt kontrollerade och validerade. De ger ett så nära 100-procentigt riktigt svar som det går att komma. Du kan således lita på resultatet även som individ. Svar på dessa tester kommer efter en till fyra dagar.
 • Snabbtester
  Dessa tas via ett stick i fingret och analyseras på plats av hälso- och sjukvårdspersonal. De visar inte mängden av antikroppar. Det finns stor variation av känslighet och tydlighet i testerna beroende på tillverkare. Vissa av dessa tester visar en låg känslighet enligt Folkhälsomyndigheten. Snabbtesterna används främst till att ge svar på gruppnivå, inte individnivå.

Håll dig uppdaterad

Eftersom covid -19 är en helt ny infektion så finns det fortfarande många frågetecken och osäkerhet gällande till exempel immunitet och smittorisker. Utvecklingen går samtidigt väldigt snabbt med forskning, klinisk erfarenhet etc. Detta gör att vad som sägs i dag kan ändras imorgon!

Håll dig därför uppdaterad. Det kan du göra på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nyhetsbrev
I och med att du testar dig hos oss och med ditt godkännande så är du med i en utskickslista för Nyhetsbrev från oss, där du även får information om rekommendationer framöver.

Godkända och säkra antikroppstest

Det test vi erbjuder är ett så kallat plattformsbaserat test. Det är validerat och vetenskapligt godkänt. Provet tas via ett venprov, ett blodprov i armen. Provet skickas sedan till ett laboratorium för att analyseras. Det här är en mer avancerad teknik och ett säkrare test än de snabbtester som finns idag och som tas via stick i fingret. Mer information om olika test hittar du längre ner.

Våra sköterskor har, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm, visir, plastförkläde samt handskar i samband med provtagningen.

Testet gör centralt i Stockholm

Provtagningen sker i lokaler på Elite Hotel Stockholm Plaza på Birger Jarlsgatan 29 på Östermalm, bara ett stenkast från Stureplan. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Obs! Vi har inte drop-in-tider. Du måste boka en tid.

För mer information kontakta oss på 010-1391819 om du behöver hjälp med din bokning.

Provsvaret

 • Inom ett till fyra dygn får du ett svar som visar positivt eller negativt. Alltså, du får reda på om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte.
 • Är ditt prov svagt positivt så analyseras det igen. Den analysen tar mellan 2 och10 vardagar för att du ska få ett säkert resultat.

Du får förklarande texter och kommentarer tillsammans med provsvaret, samt rekommendationer kring eventuell uppföljning med mera.

Inom kort kommer det också att finnas tester som kan ge en prognos om styrkan i immuniteten.

Pris
Antikroppstestet kostar: 1640 kronor.

Har du frågor kring ditt provsvar och önskar ytterligare medicinsk rådgivning finns möjlighet att boka in ett videomöte med en av våra läkare som är insatt i området. Pris: 475 kronor för 15 minuter.

Därför är det bra att testa

Det finns olika anledningar till att vilja kontrollera antikroppar. Det rätar ut onödiga frågetecken, minskar oro och inte minst så kan det kännas tryggt.

 • Ett positivt svar innebär troligen ett visst skydd framöver, om inte annat blir med stor säkerhet sjukdomsförloppet mycket lindrigt om du skulle återinfekteras.
 • Ett negativt svar innebär att du med största sannolikhet inte haft covid-19 och därmed inte har antikroppar och ingen immunitet. Det är information som är viktig för företaget/arbetsplatsen, dig själv och din nära omgivning.

Blir man immun mot covid-19?

Vi får ständigt ny kunskap kring covid-19. Det är dock många frågor som ännu inte går att besvara med säkerhet. Dit hör bland annat frågor kring immunitet efter genomgången infektion. Kunskap från andra virusinfektioner talar dock för att ett positivt antikroppssvar ger immunitet, men ingen vet ännu med säkerhet om, och hur länge en sådan immunitet sitter i.

Detta gör att vi inte kan säga hur länge du som får ett positivt provsvar är immun. Forskningen går snabbt framåt. Och inom kort ska det också finnas tester som kan ge en prognos om styrkan i immuniteten.

Läs mer om vad Folkhälsomyndigheten säger om covid-19 och immunitet.

Med tanke på dessa frågetecken kring immuniteten är det viktigt att även du som får ett positivt testresultat fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt de skyddsåtgärder som just din arbetsplats tillämpar.

Inga symtom under 2 till 4 veckor – då kan du testa
Under och efter en infektion med covid-19, så utvecklas antikroppar. Det är dessa man mäter. Det tar åtminstone två veckor efter en infektion innan antikroppsmängden når sådan nivå att det är idé att mäta för att få ett tillförlitligt svar.

Har du haft en infektion och undrar om det var covid-19? Det bästa är att vänta två till fyra veckor innan du tar antikroppstestet. På så sätt höjs säkerheten.

Olika typer av antikroppstest

Du har kanske hört talas om serologiska antikroppstester – det betyder att testet görs via ett blodprov. Metoden används för att visa om en person har haft en covid-19 infektion, genom att påvisa antikroppar.

Det finns två olika typer av antikroppstester. Folkhälsomyndigheten kom den 30 april 2020 ut med en uppdaterad nationell strategi för diagnostik av covid-19. Där skriver de att det finns en skillnad i känslighet och tydlighet mellan de olika typerna av tester.

 • Plattformsbaserade tester – erbjuds hos Quality Care Vegatus
  Dessa tester tas via ett venprov och skickas till ett godkänt laboratorium för analys. Analyserna är vetenskapligt kontrollerade och validerade. De ger ett så nära 100-procentigt riktigt svar som det går att komma. Du kan således lita på resultatet även som individ. Svar på dessa tester kommer efter en till fyra dagar.
 • Snabbtester
  Dessa tas via ett stick i fingret och analyseras på plats av hälso- och sjukvårdspersonal. De visar inte mängden av antikroppar. Det finns stor variation av känslighet och tydlighet i testerna beroende på tillverkare. Vissa av dessa tester visar en låg känslighet enligt Folkhälsomyndigheten. Snabbtesterna används främst till att ge svar på gruppnivå, inte individnivå.

Håll dig uppdaterad

Eftersom covid -19 är en helt ny infektion så finns det fortfarande många frågetecken och osäkerhet gällande till exempel immunitet och smittorisker. Utvecklingen går samtidigt väldigt snabbt med forskning, klinisk erfarenhet etc. Detta gör att vad som sägs i dag kan ändras imorgon!

Håll dig därför uppdaterad. Det kan du göra på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nyhetsbrev
I och med att du testar dig hos oss och med ditt godkännande så är du med i en utskickslista för Nyhetsbrev från oss, där du även får information om rekommendationer framöver.

Godkända och säkra antikroppstest

Det test vi erbjuder är ett så kallat plattformsbaserat test. Det är validerat och vetenskapligt godkänt. Provet tas via ett venprov, ett blodprov i armen. Provet skickas sedan till ett laboratorium för att analyseras. Det här är en mer avancerad teknik och ett säkrare test än de snabbtester som finns idag och som tas via stick i fingret. Mer information om olika test hittar du längre ner.

Våra sköterskor har, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm, visir, plastförkläde samt handskar i samband med provtagningen.

Testet gör centralt i Stockholm

Provtagningen sker i lokaler på Elite Hotel Stockholm Plaza på Birger Jarlsgatan 29 på Östermalm, bara ett stenkast från Stureplan. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Obs! Vi har inte drop-in-tider. Du måste boka en tid.

För mer information kontakta oss på 010-1391819 om du behöver hjälp med din bokning.

Provsvaret

 • Inom ett till fyra dygn får du ett svar som visar positivt eller negativt. Alltså, du får reda på om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte.
 • Är ditt prov svagt positivt så analyseras det igen. Den analysen tar mellan 2 och10 vardagar för att du ska få ett säkert resultat.

Du får förklarande texter och kommentarer tillsammans med provsvaret, samt rekommendationer kring eventuell uppföljning med mera.

Inom kort kommer det också att finnas tester som kan ge en prognos om styrkan i immuniteten.

Har du frågor kring ditt provsvar och önskar ytterligare medicinsk rådgivning finns möjlighet att boka in ett videomöte med en av våra läkare som är insatt i området. Pris: 475 kronor för 15 minuter.

Därför är det bra att testa

Det finns olika anledningar till att vilja kontrollera antikroppar. Det rätar ut onödiga frågetecken, minskar oro och inte minst så kan det kännas tryggt.

 • Ett positivt svar innebär troligen ett visst skydd framöver, om inte annat blir med stor säkerhet sjukdomsförloppet mycket lindrigt om du skulle återinfekteras.
 • Ett negativt svar innebär att du med största sannolikhet inte haft covid-19 och därmed inte har antikroppar och ingen immunitet. Det är information som är viktig för företaget/arbetsplatsen, dig själv och din nära omgivning.

Blir man immun mot covid-19?

Vi får ständigt ny kunskap kring covid-19. Det är dock många frågor som ännu inte går att besvara med säkerhet. Dit hör bland annat frågor kring immunitet efter genomgången infektion. Kunskap från andra virusinfektioner talar dock för att ett positivt antikroppssvar ger immunitet, men ingen vet ännu med säkerhet om, och hur länge en sådan immunitet sitter i.

Detta gör att vi inte kan säga hur länge du som får ett positivt provsvar är immun. Forskningen går snabbt framåt. Och inom kort ska det också finnas tester som kan ge en prognos om styrkan i immuniteten.

Läs mer om vad Folkhälsomyndigheten säger om covid-19 och immunitet.

Med tanke på dessa frågetecken kring immuniteten är det viktigt att även du som får ett positivt testresultat fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt de skyddsåtgärder som just din arbetsplats tillämpar.

Inga symtom under 2 till 4 veckor – då kan du testa
Under och efter en infektion med covid-19, så utvecklas antikroppar. Det är dessa man mäter. Det tar åtminstone två veckor efter en infektion innan antikroppsmängden når sådan nivå att det är idé att mäta för att få ett tillförlitligt svar.

Har du haft en infektion och undrar om det var covid-19? Det bästa är att vänta två till fyra veckor innan du tar antikroppstestet. På så sätt höjs säkerheten.

Olika typer av antikroppstest

Du har kanske hört talas om serologiska antikroppstester – det betyder att testet görs via ett blodprov. Metoden används för att visa om en person har haft en covid-19 infektion, genom att påvisa antikroppar.

Det finns två olika typer av antikroppstester. Folkhälsomyndigheten kom den 30 april 2020 ut med en uppdaterad nationell strategi för diagnostik av covid-19. Där skriver de att det finns en skillnad i känslighet och tydlighet mellan de olika typerna av tester.

 • Plattformsbaserade tester – erbjuds hos Quality Care Vegatus
  Dessa tester tas via ett venprov och skickas till ett godkänt laboratorium för analys. Analyserna är vetenskapligt kontrollerade och validerade. De ger ett så nära 100-procentigt riktigt svar som det går att komma. Du kan således lita på resultatet även som individ. Svar på dessa tester kommer efter en till fyra dagar.
 • Snabbtester
  Dessa tas via ett stick i fingret och analyseras på plats av hälso- och sjukvårdspersonal. De visar inte mängden av antikroppar. Det finns stor variation av känslighet och tydlighet i testerna beroende på tillverkare. Vissa av dessa tester visar en låg känslighet enligt Folkhälsomyndigheten. Snabbtesterna används främst till att ge svar på gruppnivå, inte individnivå.

Håll dig uppdaterad

Eftersom covid -19 är en helt ny infektion så finns det fortfarande många frågetecken och osäkerhet gällande till exempel immunitet och smittorisker. Utvecklingen går samtidigt väldigt snabbt med forskning, klinisk erfarenhet etc. Detta gör att vad som sägs i dag kan ändras imorgon!

Håll dig därför uppdaterad. Det kan du göra på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nyhetsbrev
I och med att du testar dig hos oss och med ditt godkännande så är du med i en utskickslista för Nyhetsbrev från oss, där du även får information om rekommendationer framöver.

Godkända och säkra antikroppstest

Det test vi erbjuder är ett så kallat plattformsbaserat test. Det är validerat och vetenskapligt godkänt. Provet tas via ett venprov, ett blodprov i armen. Provet skickas sedan till ett laboratorium för att analyseras. Det här är en mer avancerad teknik och ett säkrare test än de snabbtester som finns idag och som tas via stick i fingret. Mer information om olika test hittar du längre ner.

Våra sköterskor har, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm, visir, plastförkläde samt handskar i samband med provtagningen.

Testet gör centralt i Stockholm

Provtagningen sker i lokaler på Elite Hotel Stockholm Plaza på Birger Jarlsgatan 29 på Östermalm, bara ett stenkast från Stureplan. Du anmäler dig och betalar i receptionen. Obs! Vi har inte drop-in-tider. Du måste boka en tid.

För mer information kontakta oss på 010-1391819 om du behöver hjälp med din bokning.

Provsvaret

 • Inom ett till fyra dygn får du ett svar som visar positivt eller negativt. Alltså, du får reda på om du har antikroppar mot covid-19 (SARS-CoV-2 IgG) eller inte.
 • Är ditt prov svagt positivt så analyseras det igen. Den analysen tar mellan 2 och10 vardagar för att du ska få ett säkert resultat.

Du får förklarande texter och kommentarer tillsammans med provsvaret, samt rekommendationer kring eventuell uppföljning med mera.

Inom kort kommer det också att finnas tester som kan ge en prognos om styrkan i immuniteten.

Pris
Antikroppstestet kostar: 1640 kronor.

Har du frågor kring ditt provsvar och önskar ytterligare medicinsk rådgivning finns möjlighet att boka in ett videomöte med en av våra läkare som är insatt i området. Pris: 475 kronor för 15 minuter.

Därför är det bra att testa

Det finns olika anledningar till att vilja kontrollera antikroppar. Det rätar ut onödiga frågetecken, minskar oro och inte minst så kan det kännas tryggt.

 • Ett positivt svar innebär troligen ett visst skydd framöver, om inte annat blir med stor säkerhet sjukdomsförloppet mycket lindrigt om du skulle återinfekteras.
 • Ett negativt svar innebär att du med största sannolikhet inte haft covid-19 och därmed inte har antikroppar och ingen immunitet. Det är information som är viktig för företaget/arbetsplatsen, dig själv och din nära omgivning.

Blir man immun mot covid-19?

Vi får ständigt ny kunskap kring covid-19. Det är dock många frågor som ännu inte går att besvara med säkerhet. Dit hör bland annat frågor kring immunitet efter genomgången infektion. Kunskap från andra virusinfektioner talar dock för att ett positivt antikroppssvar ger immunitet, men ingen vet ännu med säkerhet om, och hur länge en sådan immunitet sitter i.

Detta gör att vi inte kan säga hur länge du som får ett positivt provsvar är immun. Forskningen går snabbt framåt. Och inom kort ska det också finnas tester som kan ge en prognos om styrkan i immuniteten.

Läs mer om vad Folkhälsomyndigheten säger om covid-19 och immunitet.

Med tanke på dessa frågetecken kring immuniteten är det viktigt att även du som får ett positivt testresultat fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt de skyddsåtgärder som just din arbetsplats tillämpar.

Inga symtom under 2 till 4 veckor – då kan du testa
Under och efter en infektion med covid-19, så utvecklas antikroppar. Det är dessa man mäter. Det tar åtminstone två veckor efter en infektion innan antikroppsmängden når sådan nivå att det är idé att mäta för att få ett tillförlitligt svar.

Har du haft en infektion och undrar om det var covid-19? Det bästa är att vänta två till fyra veckor innan du tar antikroppstestet. På så sätt höjs säkerheten.

Olika typer av antikroppstest

Du har kanske hört talas om serologiska antikroppstester – det betyder att testet görs via ett blodprov. Metoden används för att visa om en person har haft en covid-19 infektion, genom att påvisa antikroppar.

Det finns två olika typer av antikroppstester. Folkhälsomyndigheten kom den 30 april 2020 ut med en uppdaterad nationell strategi för diagnostik av covid-19. Där skriver de att det finns en skillnad i känslighet och tydlighet mellan de olika typerna av tester.

 • Plattformsbaserade tester – erbjuds hos Quality Care Vegatus
  Dessa tester tas via ett venprov och skickas till ett godkänt laboratorium för analys. Analyserna är vetenskapligt kontrollerade och validerade. De ger ett så nära 100-procentigt riktigt svar som det går att komma. Du kan således lita på resultatet även som individ. Svar på dessa tester kommer efter en till fyra dagar.
 • Snabbtester
  Dessa tas via ett stick i fingret och analyseras på plats av hälso- och sjukvårdspersonal. De visar inte mängden av antikroppar. Det finns stor variation av känslighet och tydlighet i testerna beroende på tillverkare. Vissa av dessa tester visar en låg känslighet enligt Folkhälsomyndigheten. Snabbtesterna används främst till att ge svar på gruppnivå, inte individnivå.

Håll dig uppdaterad

Eftersom covid -19 är en helt ny infektion så finns det fortfarande många frågetecken och osäkerhet gällande till exempel immunitet och smittorisker. Utvecklingen går samtidigt väldigt snabbt med forskning, klinisk erfarenhet etc. Detta gör att vad som sägs i dag kan ändras imorgon!

Håll dig därför uppdaterad. Det kan du göra på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nyhetsbrev
I och med att du testar dig hos oss och med ditt godkännande så är du med i en utskickslista för Nyhetsbrev från oss, där du även får information om rekommendationer framöver.