Hälsoundersökning Livsstil Levnadsvanor

I denna hälsoundersökning får du träffa en Företagssköterska där undersökning och resultat utifrån frågeformulär och blodprover ger dig ett nuläge gällande dina levnadsvanor.

2.800kr

Detta ingår i Hälsoundersökning
Levnadsvanor Livsstil

Speciellt utarbetat digitalt frågeformulär som ligger till grund för sköterskemötet och hälsoplanen

  •  Speciellt utvalda laboratorieanalyser som speglar möjlig påverkan av levnadsvanor. 
  • Konditionstest
  • Möte med företagssköterska 30 minuter.
  • Följande områden diskuteras:
  • Undersökningsresultat redovisas och förklaras
  • Riskfaktorer för hälsa avseende levnadsvanor
  • Hälsoplan gällande ev. kompletterande undersökningar samt allmänna råd.