Vi startade vår verksamhet 2003 och riktar oss med heltäckande hälsokoncept till såväl företags- ledning, företag som allmänheten. Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder arbeta strategiskt med hälsoarbete för att bibehålla och öka hälsonivån och därigenom bidra till ett hälsosammare liv för den en- skilde och välmående företag.

Verksamhetsidé

Vikten av att prioritera och tillskapa en sund livsstil och balans mellan affärsliv, familj, social gemenskap, fritidsintressen etc. Att prioritera dessa frågor är att frigöra energi som gagnar både en själv och det företag man verkar i. Vår ambition är att i våra lokaler skapa en harmonisk, avstressande, välkomnade miljö där ”harmoni och friskhet” skall dominera även om stor del av vår verksamhet utgörs av sjukvård.

Initiativtagaren till verksamheten, läkaren och entreprenören Lars-Göran Kjellin har tidigare grundat och byggt upp Curera Sverige AB – ett hälsoföretag som innefattar sjukvård, företagshälsovård, rehabilitering och friskvård. Curera är sedan hösten 2005 börsnoterat på Aktietorget.

Mål och vision

Vi vill med våra resurser och tjänster utveckla möjligheter och hopp om hälsa. Quality Care står för vårt sätt att ge vård och leverera tjänster med hög kvalitet. Även bemötande och omhändertagande skall utstråla kvalitet. För oss är det viktigt att skapa och utveckla livskvalitet för den enskilde kunden.

Vårt mål är att genom våra tjänster skapa och utveckla livskvalitet, ökat hälsomedvetande och livsglädje tillsammans med kunder och patienter. Genom att ha ett hälsoorienterat ledarskap med friska och motiverade medarbetare ökar hälsoläget och produktiviteten och därmed lönsamheten i företaget.

Våra mål i punktform

  • Att vara den strategiska hälsopartnern för dig, ditt företag och för de anställda
  • Att erbjuda en helhetslösning med allt från akutsjukvård till friskvård och motion
  • Att ge ett komplett utbud och professionell hjälp på ett telefonnummer
  • Att med hälsa som verktyg bidra till ökad lönsamhet för våra kunder
Copyright all rights reserved Quality Care AB 2014