Enligt arbetsmiljölagen skall kunskap i hjärt- och lungräddning finnas på företag. Utbildningen syftar till kunskap gällande hjärt- och lungräddning vid ett hjärtstopp. Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och även krisstöd är organiserat på arbetsplatsen.

Vi har ca 20 000 hjärtstopp i Sverige per år så kunskapen behövs. Det kan även vara du som blir drabbad och då hoppas vi kunskap finns i din närhet. Det handlar om att vi på mycket kort tid skall kunna ge hjärtmassage och även defibrillera för att kunna rädda liv. Vi har inte lång tid på oss, utan det handlar om minuter.

Vi kan komma till er på företaget och utföra denna utbildning, även på kvällstid om så önskas.

För offert och mer info, skicka din intresseanmälan till foretag@quality-care.se

Vi utför läkarundersökning och utfärdar friskintyg för en rad ändamål t.ex. för sjukvårds/pensions/livförsäkringar, adoption, körkort, studier i utlandet, anställning, dykcertifikat. Erfordras kompletterande undersökningar, laboratorieprover etc. ordnar vi även detta vid samma besökstillfälle. Du kan hitta vanligaste intygen för nedladdning direkt på vår hemsida www.quality-care.se.

Copyright all rights reserved Quality Care AB 2014