Specialistläkare

Dr Lars-Göran Kjellin, Spec. i företagshälsovård & Allm. medicin

LGDr Lars-Göran Kjellin är specialist i allmänmedicin och företagshälsovård samt grundare till och medicinskt ansvarig för Quality Care.

Han arbetar utifrån ett helhetstänkande där kropp och själ hänger ihop och påverkar varandra. Är intresserad av arbetsrelaterad sjukvård, psykosomatik, stress- och livsstilsfrågor samt arbetar gärna i nätverk med specialistkollegor och med andra professioner för att tillsammans kunna sätta patienten i centrum och förkorta utrednings- och behandlingstider.

Hälsoproblematik för chefer, företagsledare och nyckelpersoner i företag och organisationer är ett speciellt intresseområde p.g.a. egen mångårig erfarenhet och kunskaper erhållna via nätverk.

Dr Mats Flygare, Spec. i företagshälsovård & Allm. medicin

Toggle content goes here, click edit button.

Företagssköterska

Monica Öberg, Företagssköterska

monica

Sjuksköterskor

Cecilia Källén, Leg sjuksköterska

Cecilia är legitimerad sjuksköterska

Hälsa

Alexandra Petersson, Nutritionist

Toggle content goes here, click edit button.

Psykolog

Staffan Olsson, Leg.psykolog

StaffanStaffan Olsson är specialist i klinisk psykologi och barnpsykologi. Han har lång erfarenhet av individuell terapi och parterapi. Staffan är specialiserad på krishantering och jobbar med såväl KBT som psykoterapi.

Utöver individuella psykologsamtal arbetar Staffan med coachning gentemot chefer och personer i ledande ställning, håller föreläsningar och ansvarar för utbildningsverksamhet inom Quality Care inom framför allt stressområdet.

Staffan Olsson har arbetat på Quality Care sedan starten 2003.

Arbetsmiljöspecialister

Per-Arne Spiik, Beteendevetare, Arbetsmiljöstrateg

Var god kontakta oss på telefonnummer 08-545 671 30 för mer information.

Jan-Erik Ståhl, Ergonom

Var god kontakta oss på telefonnummer 08-545 671 30 för mer information.

Bengt Sahlin, Arbetsmiljöingenjör

Var god kontakta oss på telefonnummer 08-545 671 30 för mer information.

Administration

Åsa Zetterberg, Verksamhetschef

Åsa Zetterberg är legitimerad sjuksköterska sedan 1978. Åsa har tidigare arbetat som verksamhetschef och ansvarig för sjukvården på Curera. Verksamhetschef på Qulaity Care sedan 2008.

Copyright all rights reserved Quality Care AB 2014