Låt Quality Care hjälpa dig med Friskintyget

By There are no tags 0 comments

Vi utför läkarundersökning och utfärdar friskintyg för en rad ändamål t.ex. för sjukvårds/pensions/livförsäkringar, adoption, körkort, studier i utlandet, anställning, dykcertifikat. Erfordras kompletterande undersökningar, laboratorieprover etc. ordnar vi även detta vid samma besökstillfälle. Du kan hitta vanligaste intygen för nedladdning direkt på vår hemsida www.quality-care.se.

Quality Care Europe AB
About The Author

There are no comments yet, but you can be the firstLeave a ReplyCopyright all rights reserved Quality Care AB 2014