Välkommen till Quality Care Europe AB

Vi erbjuder ett komplett koncept för hälsa och friskvård genom vår två affärsområden, Quality Care & Quality Life. Som kund kan du nyttja kompletta tjänster likväl som utvalda delar för att öka, underhålla och förbättra individuell likväl som företagshälsa. Här finns en rad tjänster som vi tillhandahåller till såväl företag som till privatpersoner. Vi erbjuder även olika typer av avtal gällande hälsa, detta för att kunna anpassa tjänster och kostnader efter varje företags behov och budget.

Vi har specialiserat oss på att snabbt och effektivt diagnostisera samt behandla både akuta och ihållande besvär. Dessa problem tillhör inte bara individen utan blir även företagens problem i form av nedsatt effektivitet, negativitet, frånvaro, långtidssjukskrivningar. Vi ligger i framkant när det gäller att tillämpa den senaste forskningen inom friskvård/hälsa, vilket låter oss erbjuda individuellt anpassade behandlingsformer i ett unikt samspel mellan en rad specialistkompetenser.

Hälsa och Livskvalitet under ett tak – En leverantör, total trygghet.

Om ohälsa uppstår finns, via Quality Cares försäkring och abonnemang, ett medicinskt skyddsnät i syfte att sätta in medicinska insatser på rätt vårdnivå så snabbt som möjligt för att förebygga ohälsa samt förkorta sjukdomstid. Vi riktar oss med ett heltäckande hälsokoncept till företagsledning och företag men även till den enskilde individen och dess familj. Nedan finner du abonnemangets 3 Moduler som uppgör detta skyddsnät. För ytterligare information, läs gärna mer under Våra Tjänster.

 

NULÄGESANALYS

En Optimal Start

Genom ett välutvecklat modulbaserat koncept skräddarsys tjänsten efter företagets och medarbetarnas behov.

Grunden i företagets hälsoarbete är Aurora-profilen som består av en enkät till samtliga medarbetare som speglar hälsotillstånd, arbetsmiljö, trivsel, stress, kost- och motionsvanor samt livsstil.

Medicinsk Analys

Profilen som innehåller medicinska likväl som hälso- och livsstilsfrågor för att ge en bild av vem individen är utifrån ett hälsoperspektiv. Vad har du med dig? Hur ser din historia ut? Hur är nuläget? Vad är dina funderingar? Hur ser dina mål och visioner ut?

Dessutom fångar den upp risk- och friskfaktorer kopplat till din hälsa och välbefinnande framöver och utgör ett underlag för det kommande läkarsamtalet och en grund för de förslag som läggs till din personliga plan för hälsoundersökning och hälsoplanering.

Hälsa & Livsstilsanalys

Hälsa & Livstilsanalysen är designad efter ett helhetsperspektiv på hälsa. Resultaten av våra hälsotester följs upp med direkt återkoppling och vi ser till att kunden har möjlighet till personlig hjälp hela vägen mot målet!

Vi fokuserar på det du behöver och berör alltid andning, kroppslås och de fysiska ställningarna, balans, medveten närvaro och avslappning.

QUALITY CARE

Företagshälsovård

Det handlar om systematiskt och strategiskt arbetsmiljöarbete i företaget där vi såväl tillsammans med företaget driver dessa frågor men även utbildar arbetsmiljöansvariga i varje företag.

En bra och positiv arbetsmiljö leder till minskad sjukfrånvaro och höjd arbetskapacitet.

Hälso- och Sjukvård

Hälsoundersökningarna utgör en viktig ”temperaturmätare” på företaget vilket kan vara en bra grund för det fortsatta hälsoarbetet i företaget.

Sjukvårdsavtal finns i flera omfattningar allt efter behov och önskemål, årsabonnemang med 24-timmars access vid akut sjukvård samt individuellt tecknade husläkaravtal gällande familjehälsa.

Försäkringsmottagning

Välkommen till Quality Care och vår specialistmottagning. Om du har behov av läkarkonsultation via ditt försäkringsbolag är du alltid välkommen till oss. Hos oss finner du ett professionellt team med fokus på helhet, kvalité och närvaro. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag.

QUALITY LIFE

Kost och träning

Idag blir vi överösta av tips och rekommendationer på vad vi ska och inte ska äta och det kan ibland vara svårt att veta vad som egentligen gäller. En kostrådgivning är därför ett viktigt steg mot en hälsosam och hållbar kosthållning. Inte bara vad du ska äta utan när du ska äta det.

Behöver du fokusera på att stärka mage, rygg, öppna höfter eller är det avslappning du är ute efter? Vi hjälper dig att skapa egen tid att träna och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Rehabilitering

Målet med behandling/rehabilitering är att snabbt återskapa en hälsonivå som helst skall vara högre än tidigare och samtidigt se över riskfaktorer och åtgärda dessa så att inte besvär av samma typ återkommer.

Vårt rehabiliterings team består av leg sjukgymnast/osteopat, leg. kiropraktor och naprapat.

Utbildning & Event

Kontinuerlig kompetensutveckling är en självklarhet. Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man skaffa helt ny. Vi erbjuder en utveckling av företagets likväl som individens välmående och prestationsförmåga.

Vi arrangerar utbildningar & event som hjälper ditt företag att tänka kreativt och arbeta gränsöverskridande inom hälsa och livskvalitet.

Copyright all rights reserved Quality Care AB 2014